Casemanager Lieke Faazen krijgt bovenstaande vraag regelmatig gesteld en geeft het antwoord in haar blog.

Een medewerker van een bedrijf was inmiddels een jaar ziek. Deze man van middelbare leeftijd had energetische beperkingen en was snel vermoeid. Sinds kort werkte hij een paar uur per week op arbeidstherapeutische basis. Er was goed en regelmatig contact tussen de medewerker en zijn leidinggevende. Maar van loonwaarde was nog geen sprake en ook niet van echte vooruitgang.

Direct duidelijk

Wat doe ik dan als casemanager? Uit het dossier – dat ik allereerst volledig heb doorgenomen –  werden me een aantal zaken duidelijk:

  • De behandeling van de medewerker had niet het beoogde resultaat, Hierdoor had de medewerker nog maar weinig vertrouwen in zichzelf en zijn kans op herstel.
  • De medewerker had met verschillende bedrijfsartsen te maken gehad. Inmiddels was er een nieuwe (vaste) bedrijfsarts, maar de medewerker had moeite de vertrouwensrelatie weer op te bouwen.
  • De leidinggevende was zeer bezorgd over de medewerker en was terughoudend om hem met werk te belasten. Ook dit gaf de medewerker geen vertrouwen dat hij weer terug zou keren naar zijn eigen werkzaamheden.

Extra behandeling

Ik ben met alle partijen uitgebreid in gesprek gegaan. De bedrijfsarts is geïnformeerd over het gebrek aan vertrouwen van de medewerker door de vele wisselingen van de bedrijfsarts. Daaraan heeft de arts gewerkt. Bovendien bespraken we dat de behandeling onvoldoende effectief leek te zijn. Er is daarom een extra behandeling bijgekomen. Deze sloeg aan en wierp al snel vruchten af.

Steun van leidinggevende

Met de leidinggevende heb ik besproken de medewerker niet onnodig in bescherming te nemen, maar te vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts. Na zo’n lange tijd thuis gezeten te hebben, is de drempel hoog om weer te gaan werken. Ondersteuning en vertrouwen van de leidinggevende zijn dan van groot belang. Dat draagt bij aan het zelfvertrouwen van de medewerker en aan eerder herstel.

Snelle vooruitgang

Ook met de medewerker had ik regelmatig contact. Hierbij was voor mij belangrijk te ervaren of er een goede vertrouwensrelatie met de bedrijfsarts ontstond en of de medewerker weer vertrouwen kreeg in zijn herstel. De medewerker ging snel vooruit. Hij kon na korte tijd beginnen met zijn re-integratie in aangepast werk. Na een week of zes kon hij zelfs zijn eigen werkzaamheden weer oppakken.

Verzuimduur verkort

Als casemanager heb ik de regie heb genomen en heb samen met alle partijen het einddoel en de weg er naartoe besproken. Tijdens het traject bleef het contact intensief zodat alles volgens planning bleef lopen. Hierdoor is de verzuimduur aanzienlijk verkort en zal een spoedig en duurzaam herstel het gevolg zijn. De gemiddelde kosten van verzuim bedragen € 300,- per dag. Dan is elke dag van de verzuimduur die je kunt verkorten een directe win-win situatie. Zowel voor de medewerker als voor de werkgever.