Wij geloven dat iedereen wil werken, maar helaas lukt niet iedereen dat. Zoals een medewerker bij een van onze opdrachtgevers. Door een medische aandoening dreigde deze volledig arbeidsongeschikt te raken. De wens om in het arbeidsproces te blijven was er wel, dus de acceptatie van dit feit is een lastig proces. Een Recht Door Zee Casemanager verliest nooit de mens uit het oog en houdt de financiële gevolgen voor de werkgever én de medewerker goed in de gaten. Wij kiezen altijd voor een betrokken en menselijke aanpak.

Volledig arbeidsongeschikt | Recht Door Zee Casemanagement

Regelmatig contact

Dat doen we door regelmatig contact te onderhouden met de medewerker. Op verzoek van de medewerker hebben wij ook de partner hierbij betrokken. Aan de hand van de tweejarige tijdlijn van de Wet Verbetering Poortwachter hebben wij dit stel stap voor stap meegenomen in het verzuimtraject.

Vervroegde WIA-keuring

De mogelijke inkomensgevolgen voor het tweede ziektejaar en bij een WIA-uitkering zijn tijdig besproken, zodat de medewerker weet wat hen te wachten staat. Zodra iemand blijvend en volledig arbeidsongeschikt is, dan is het is mogelijk vervroegd een WIA-keuring aan te vragen bij het UWV (de vervroegde IVA). Hier was dit niet aan de orde, vanwege een mogelijke verbetering in de medische situatie. Een goede samenwerking met de bedrijfsarts was belangrijk in deze situatie.

Toch volledig arbeidsongeschikt

Verbetering bleef helaas uit en na bijna twee jaar werd het tijd voor de aanvraag van de WIA-uitkering. Een confronterend moment voor de medewerker. Wij vroegen gezamenlijk de WIA-uitkering aan en bereidden het gesprek met het UWV voor. Hoe verloopt een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige? Welke vragen kunt u verwachten? Hoe kunt u dit gesprek het beste voorbereiden? Omdat deze medewerker graag wil blijven werken, was een realistisch beeld schetsen van belang. De belangrijkste tip is: geef eerlijk antwoord en vertel alles. Alleen dan kan de verzekeringsarts van het UWV een scherp beeld krijgen en daar de beoordeling op baseren.

Hoger inkomen, minder kosten

Het resultaat was direct een IVA-uitkering voor de medewerker. Dit betekent een hoger inkomen voor de medewerker en € 200.000,- minder kosten voor de werkgever. Daarnaast zijn er voor de medewerker geen verplichtingen meer op het gebied van werk, wat zorgt voor meer rust.
Tijdens een afsluitend gesprek gaven de medewerker en partner aan blij te zijn met de begeleiding vanuit de werkgever. Gedurende het verzuim kwam veel op hen af. De medische aandoening heeft een grote impact op hun thuissituatie. Daarnaast waren de gevolgen voor werk- en inkomen hen onbekend. Het was fijn een houvast te hebben vanuit het werk waar zij met vragen terecht konden. Dit is waar wij het als casemanager voor doen: de mens centraal stellen. Op die manier zorgen we dat werkgever en werknemer op een fijne manier kunnen samenwerken in de complexe wereld van arbeid en gezondheid.

Ondersteuning nodig?

Wilt u ook ondersteuning bij een langdurige verzuimtraject? Lijkt een van de collega’s volledig arbeidsongeschikt te zijn? Of heeft u vragen over een (vervroegde) WIA-aanvraag? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.