Recht Door Zee verzuimtraining

Verzuim en alle wet- en regelgeving hieromtrent is complex. Voor veel werkgevers is dit niet hun core business. Hierdoor wordt de wet- en regelgeving vaak ingezet als doel en niet als middel om doelen te bereiken. Terwijl wij verder kijken, omdat het om mensen gaat. Alleen samen kan verzuim structureel opgelost worden.

Ruim 80% van de verzuimende medewerkers doet dit niet als gevolg van een medische oorzaak. Deze medewerkers zijn boos, verdrietig, teleurgesteld en zien zichzelf ziek melden als enige uitweg. Dit verzuim kan voorkomen én opgelost worden door de oorzaken rechtdoorzee met elkaar te bespreken.

Voor wie is deze training?

Voor alle medewerkers in de organisatie. Verzuim oplossen begint namelijk niet bij de leidinggevende, de casemanager of de HR-afdeling, maar bij de medewerker. De oplossing komt in zicht als alle medewerkers kennis hebben over hoe zij inzetbaar kunnen blijven. En als alle medewerkers weten hoe verzuim voorkomen kan worden en wat er verwacht wordt wanneer dit onverhoopt niet lukt. Alleen samen is verzuim écht structureel te voorkomen en vervolgens op te lossen. Hiervoor is kennis van de wet- en regelgeving nodig, met een vertaling naar de praktijk. Omdat het om mensen én resultaat gaat.

training

RECHT DOOR ZEE
VERZUIMTRAINING

Onderwerpen die aan bod komen

 • Het begint bij de ziekmelding
 • Wet Verbetering Poortwachter (WvP) doel of middel?
 • Inzicht krijgen in (financiële) consequenties van verzuim
 • Verschillende rollen in het verzuimproces
 • Grip op verzuim krijgen en houden
 • Resultaat en mensgerichte verzuimgesprekken voeren
 • Casuïstiek bespreken met experts

Voordelen van onze online verzuimtraining

 • Wij combineren praktijk met actuele wet- en regelgeving
 • Waardoor u de kennis direct toe kunt passen
 • Er is voldoende gelegenheid uw eigen casuïstiek te bespreken
 • Samen komen we tot structurele oplossingen

Onze rechtdoorzee werkwijze

Omdat het om mensen gaat

Wij geloven dat iedereen wil werken. Ieder mens is uniek. Iedere organisatie is uniek. Wij staan voor vrijheid, eerlijkheid, toewijding, ontwikkeling en veiligheid. Zo werken we met onze opdrachtgevers. Altijd rechtdoorzee.

Onze geregistreerde casemanagers denken in mogelijkheden. Omdat zij verder kijken dan wet- en regelgeving. Wij hebben jarenlange ervaring in verzuimcasemanagement. En bovendien een team om op terug te vallen, kennis mee te delen en ervaringen te wisselen.

Wij krijgen mensen in beweging, pakken door en gaan het gesprek aan om verantwoordelijkheid te nemen. Van medewerkers en ondernemers wordt ondernemerschap verwacht om duurzaam inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Daarom lossen wij het verzuim niet voor u op. Dat doen wij samen.

Verzuimtraining nodig?

Recht Door Zee Directeur Monique geeft ze graag.

 06 – 51 47 73 19

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op.