Leidinggevenden coachen in hun rol op het gebied van verzuim, dat doet interim casemanager Sanne Sternfeld graag. Onlangs vroeg een klant hier om. Ook was het verzuimpercentage bij deze organisatie te hoog. Sanne vertelt in deze blog: ‘Ik kreeg de vrije hand om acties in te zetten die ondersteunen bij het verzuim terugdringen.’

Verzuim terugdringen | Recht Door Zee Casemanagement

Geen gespreid bedje

Ik ben gewend om bij de start van een opdracht niet in een gespreid bedje te komen. Dat vind ik leuk. Daarin ligt mijn uitdaging. Bij deze klant was het niet anders. Mijn voorganger was al 3 maanden uit dienst, er waren achterstanden en het was niet duidelijk wat de status was van de dossiers. Ook voldeden dossiers niet aan de wet- en regelgeving, ik werd niet ingewerkt en mocht zelf mijn weg vinden.

Nulmeting uitvoeren

Ik ben begonnen met onze Recht Door Zee nulmeting uit te voeren. Deze nulmeting geeft inzicht in de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Ook brengen we zo alle ‘risicodossiers’ in kaart en maken we een inschatting in de duur van het verzuim van de medewerkers. Vanuit deze basis heb ik de volgende veranderingen door kunnen voeren:

  • De inzetbaarheid van zieke medewerkers vergroten. Als een medewerker benutbare mogelijkheden heeft, werden deze ook ingezet (in passend en/of eigen werk). Gebeurde dit niet, dan werd de leidinggevende daarop aangesproken. Als snel zagen we het inzetbaarheidspercentage toenemen. 
  • Risico- en complexe dossiers in kaart brengen. Door de dossiers te screenen kreeg ik inzicht in welke dossiers niet poortwachter- en/ of AVG-proof waren en wat de complexe dossiers waren. Via onze Recht Door Zee verzuimsheet monitorde ik tweewekelijks de voortgang met de dossiers die niet voldeden aan regels voor poortwachter en AVG. Ik maakte in onze verzuimsheet een rapportage en kon daardoor direct bijsturen als een dossier niet voldeed. Binnen korte tijd nam het aantal risicodossiers af.
  • Voor de complexe dossiers maakte ik per medewerker een actieplan. Samen met HR en/ of met de bedrijfsarts. En áltijd met de leidinggevende. De leidinggevende is de sleutel en degene die de medewerker begeleidt. Ik coachte de leidinggevende in de te voeren gesprekken en in het uitvoeren van het actieplan.
  • Tot slot heb is een Recht Door Zee training gegeven aan de leidinggevenden. Dat gaf hen inzicht in de verzuimcijfers, liet ze meedenken in oplossingen en het gaf handvatten om het verzuim terug te dringen. 

Frisse blik

Ik heb mijn opdracht succesvol afgesloten en het stokje overgedragen aan een andere Recht Door Zee collega. Wij zijn van mening dat het goed is om regelmatig te wisselen zodat iemand anders weer scherp en met frisse blik aan de (nieuwe) wensen van de klant kan voldoen. Wilt u ook ondersteuning van een expert bij voorkomen van verzuim? Of wilt u het verzuim terugdringen binnen uw organisatie? Neem dan contact op met ons.