Verzuim door familie-omstandigheden

Ziekte van een gezinslid of iemand uit de naaste familie van een medewerker, zorgt vaak voor toegenomen spanning. Zeker als het om een ernstige, of langdurige aandoening gaat. Mogelijk is er zelfs kans op overlijden. Er zijn meer familie-aangelegenheden die stressverhogend werken. Dat neemt een medewerker mee naar het werk. De kans op fouten, verminderde productiviteit neemt toe. Ook het risico van verzuim neemt sterk toe wanneer medewerkers het thuis lastig hebben.

Stressvolle familiezaken

Ziekte of overlijden binnen de familie is een belangrijke bron van narigheid, maar er zijn meer oorzaken voor stress in de thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer van wie de partner werkloos raakt of die kampt met financiële problemen. Ook kan familieruzie, een scheiding of het touwtrekken over de kinderen zorgen voor slapeloze nachten en een (mentaal) minder aanwezige medewerker.

Klachten door onrustige thuissituatie

De druk die een medewerker ervaart kan op termijn te groot worden. Dat kan leiden tot klachten van psychische of lichamelijke aard. Denk bijvoorbeeld aan chronische vermoeidheid, angststoornissen, maag- en darmproblemen, depressie, nervositeit, nek- en schouderklachten of burn-out.

Signalen van familiestress

Als het thuis niet lekker loopt, om welke reden dan ook, dan lijdt het werk daar meestal ook onder. Het is belangrijk de tekenen van stress te herkennen, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Zo voorkomen we uitval en verzuim. Voorbeelden van signalen door stress zijn:

  • Lichamelijke klachten, zoals hierboven genoemd, die niet verminderen of overgaan na doktersbezoek
  • Geregeld ziekmelden
  • Klachten over vermoeidheid, gebrek aan energie en een lange hersteltijd
  • Lagere productiviteit
  • Ontevredenheid en lichtgeraaktheid
  • Klachten over de werkdruk of werkactiviteiten

Neem zulke klachten serieus, zeker als deze langdurig aanhouden. Ga met de medewerker in gesprek over hoe de thuissituatie is. Mogelijk er iets aan te doen. Of kan de medewerker tijdelijk wat extra ondersteuning krijgen om meer ruimte te krijgen om het privé beter op de rit te krijgen.

Verzuim toch onvermijdelijk?

Ondanks uw extra aandacht voor een medewerker die thuis extra druk ervaart, kan het gebeuren dat een werknemer thuis komt te zitten. Dan bent u mogelijk toe aan een arbodienstverlener die meedenkt met u en uw medewerker. Zodat deze zo snel mogelijk weer aan de slag kan.

Onze werkwijze

Meer weten?

Recht Door Zee Casemanagement vertelt graag meer over hoe om te gaan met stress door familie-omstandigheden. Wij zorgen er graag voor dat medewerkers (weer) met plezier aan de slag gaan. Neem contact op met ons voor een kennismaking.

Benieuwd hoe u kunt besparen?

Recht Door Zee Directeur Monique helpt u graag.

06 – 51 47 73 19

Liever gebeld worden?

Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u.


Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op.