Een verzuimende medewerker die wacht op een knie operatie. Of de bedrijfssluiting ervoor zorgt dat je medewerker niet kan re-integreren. Dit zijn enkele voorbeelden die vertraging kunnen opleveren in het re-integratieproces. Dat terwijl iedereen moet volden aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever én de medewerker.

Ontstaan van vertraging

Op advies van de RIVM moeten zoveel mogelijk medewerkers vanuit huis werken. Dat is niet altijd mogelijk. Daarnaast worden behandelingen in de curatieve sector uitgesteld. Hierdoor duurt het langer voordat de beperkingen van medewerkers afnemen.

Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever aan je re-integratie inspanningsverplichting kunt blijven voldoen? Ook als je geen werkzaamheden vanuit huis aan kunt bieden. Of als de behandeling van jouw medewerker stagneert?

Download de whitepaper: ‘Vertraging in re-integratieproces’

Tips voor tijdens en na de coronatijd. Je kan meer vertraging voorkomen dan je denkt.