Ziekteverzuim

Wanneer is het ziekteverzuim?

Op basis van artikel 7:629 BW is er alleen sprake van ziekteverzuim indien een medewerker door medische oorzaak niet in staat is zijn eigen werk (bedongen arbeid) uit te voeren.

Vanaf dit moment treedt de Wet verbetering poortwachter in werking. Heeft de medewerker 104 weken recht op loon, maar moet daarvoor wel voldoen aan re-integratie inspanningsverplichting.

In onze whitepaper ‘Verzuim voorkomen doe je samen’  geven we uitleg en tips

  • Wetgeving omtrent ziekteverzuim
  • Ziek zijn en toch werken
  • 80% van het verzuim is niet medisch

Casemanagement is een vak

Alle antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Bent u op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Whitepaper ‘Verzuim voorkomen doe je samen’

Rechtdoorzee uitleg en tips om verzuim structureel te voorkomen.

    Terug naar de veelgestelde vragen.