WIA2021-01-19T17:08:22+01:00

WIA – Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is een uitkering die aangevraagd wordt bij het UWV. De uitkering kan worden aangevraagd door een medewerker na 2 jaar ziekte of wanneer het duidelijk is dat de medewerker gedeeltelijk of helemaal niet meer kan werken op dit moment of in de toekomst.

De WIA kent 2 soorten regelingen:

 1. WGA – Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 2. IVA – Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een medewerker kan mogelijk in aanmerking komen voor de WGA na 2 jaar ziekte.

De IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikt. De IVA is bedoeld voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

In onze whitepaper WIA leggen we in begrijpelijke taal de WIA uit

 • Wat is de WIA
 • Verschil WGA en IVA
 • Hoogte en duur van de uitkeringen
 • Wie bepaalt er of een medewerker in aanmerking komt voor een WIA
 • Wat kun je doen als je het niet eens bent met de WIA-beschikking
 • Casemanagement is een vak

Casemanagement is een vak

Alle antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Bent u op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Whitepaper WIA

De ingewikkelde WIA in rechtdoorzee en begrijpelijke taal.

  Terug naar de veelgestelde vragen.

  Titel

  Ga naar de bovenkant