Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

Werkgevers zijn verplicht zieke medewerkers twee jaar lang tenminste 70% van hun loon door te betalen. In deze twee jaar moeten de werkgever én de medewerker er alles aan doen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Sinds 2002 geldt hiervoor de Wet verbetering poortwachter. In deze wet zijn een aantal stappen opgenomen die aangeven wat er in de twee jaar, 104 weken, gedaan moet worden om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Welke verplichtingen zijn er?

De Wet verbetering poortwachter gaat uit van 104 weken van verzuim en geeft aan welke verplichtingen er zijn gedurende de 104 weken. Als er langdurig verzuim verwacht wordt, is het verplicht dat de werkgever een re-integratiedossier bijhoudt.

Wat gebeurt er als de werkgever of de medewerker de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter niet volgen?

Wanneer de medewerker zich niet aan de verplichtingen tot meewerken aan de re-integratie houdt, moet hij hierop aangesproken worden door de werkgever. Indien dit niets verandert, kan de werkgever verdergaande maatregelen treffen en zelfs tot loonstop als gevolg.
Voldoet de werkgever niet aan haar verplichtingen, dan volgt er een loonsanctie bij de beoordeling van de WIA-aanvraag door het UWV. De loonsanctie kan oplopen tot maximaal 52 weken loon doorbetalen.

Casemanagement is een vak

Alle antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Bent u op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar

Wilt u weten welke stappen u moet nemen in de Wvp? Download ons stappenplan.

    Terug naar de veelgestelde vragen.