Vitaliteit

Wat is vitaliteit?

Bij de term vitaliteit staan drie begrippen centraal:

  1. Energie
  2. Motivatie
  3. Veerkracht

Een vitaal persoon heeft de kracht, wil en het vermogen om op een positieve manier zijn leven in te richten. Vitale en betrokken medewerkers presteren beter. De mate waarin iemand meer of minder vitaal is, hangt van meerdere factoren af.

Zo is een persoon vitaler naarmate hij meer invloed heeft op regie op zijn eigen leven. Sport en beweging spelen ook een rol bij de mate van vitaliteit. Verder bepalen voeding en slaap in hoeverre een persoon vitaal is. Het werk beïnvloedt de vitaliteit eveneens. De omgeving van het individu heeft ook invloed op iemands levenskracht. De sociale, werk, woon en recreatieomgeving beïnvloeden de vitaliteit.

Is het wettelijk verplicht om aan vitaliteit te doen?

Ja zeker. Iedere werkgever is verplicht om een vitaliteitsbeleid te voeren. Het beleid zorgt voor de goede gezondheid en veiligheid van haar medewerkers. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en moeten medewerkers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken. Dat kan middels een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Hoe gaat Recht Door Zee Casemanagement zelf om met vitaliteit?

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, is (het bevorderen van) de vitaliteit van de medewerkers voor Recht Door Zee Casemanagement belangrijk.

Ons vitaliteitsbeleid:

  1. Wij geven onze medewerkers een sportvergoeding
  2. Jaarlijks doen we mee aan de Kikarun
  3. Meerdere malen per jaar hebben we teamuitjes met en zonder het gezin

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar de veelgestelde vragen.