Verlof

Bouwt een zieke medewerker vakantiedagen/verlof op?

Medewerkers die langdurig ziek zijn, houden recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke medewerkers. Wel mag de werkgever onder omstandigheden ziektedagen op vakantiedagen inhouden, voor zover het de bovenwettelijke vakantiedagen betreft.

Mag een zieke medewerker verlof aanvragen?

Een zieke medewerker heeft recht op vakantie. Voordat de medewerker vakantieplannen maakt, moet dit worden overlegd met de werkgever. Er moet op de gebruikelijke wijze vakantieverzoek worden ingediend. De werkgever kan met de bedrijfsarts bespreken of er medische bezwaren zijn tegen de vakantieplannen. Indien dit niet het geval is, kan de medewerker zijn vakantie gaan plannen.

Mag de werkgever verlof- of vakantiedagen verrekenen met ziektedagen?

Er zijn 2 mogelijkheden waar de werkgever ziektedagen met vakantiedagen mag verrekenen:

  1. In de arbeidsovereenkomst of CAO is opgenomen dat de werkgever ziektedagen met vakantiedagen mag aanmerken
  2. De medewerker heeft tijdens of na ziekte ermee ingestemd dat de werkgever vakantiedagen met ziektedagen mag verrekenen

Is er sprake van één van de situaties, dan mogen alleen de bovenwettelijke vakantiedagen die in dat lopende jaar zijn opgebouwd, worden verrekend.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar de veelgestelde vragen.