Probleemanalyse (PA)

Wat is een Probleemanalyse?

Als een medewerker ziek wordt en dreigt langdurig uit te vallen, moet de werkgever een Probleemanalyse laten opstellen door een bedrijfsarts. Voor de Probleemanalyse wordt een uitgebreider spreekuur ingepland dan voor een regulier spreekuur met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft in de Probleemanalyse aan wat de (functionele) beperkingen van de medewerker zijn en hoe dit het werk en de mogelijkheid tot werkhervatting belemmert. Daarnaast geeft hij in de Probleemanalyse advies aan werkgever en medewerker hoe het doel, werkhervatting, het beste kan worden bereikt.

Het accent ligt niet zozeer op de ziekte, maar meer op de mogelijkheden die er wel zijn. Er mogen geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in staan, zoals aard of oorzaak van de ziekte.

Wat moet er in de Probleemanalyse naar voren komen?

 1. Datum eerste dag van verzuim/eerste ziektedag (EZD)
 2. Datum van opstellen probleemanalyse
 3. Diagnose/oorzaak verzuim
 4. Weergave van huidige behandeling of mogelijke toekomstige behandeling
 5. Mate van arbeidsongeschiktheid
 6. Eventuele beperkingen
 7. Toekomstbeeld
 8. Aanvullende informatie met betrekking tot de re-integratie
 9. Verhoudingen op de werkplek
 10. Arbeidsrelatie medewerker/werkgever
 11. Eventuele privésituatie
 12. Beoordeling gegevens
 13. Visie medewerker

Is een Probleemanalyse verplicht?

Als een medewerker ziek is en dreigt langdurig uit te vallen, is de werkgever verplicht een Probleemanalyse op te laten stellen door een bedrijfsarts. De medewerker moet aan zijn re-integratie meewerken en dus ook aan het realiseren van de Probleemanalyse. Als de bedrijfsarts inschat dat de medewerker binnen 3 maanden volledig hersteld zal zijn, is het niet nodig om een Probleemanalyse op te stellen. De bedrijfsarts moet hierover wel terugkoppeling aan de werkgever en de medewerker geven.

Wanneer moet een Probleemanalyse zijn opgesteld?

De Probleemanalyse moet uiterlijk in de zesde ziekteweek door de bedrijfsarts worden opgesteld.

Casemanagement is een vak

De antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Bent u op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar

Het opstellen van een probleemanalyse is een verplichting in de Wet verbetering poortwachter.

Mis geen stap in het verzuimproces. Download ‘Stappenplan verzuim op 1 A4’.

  Terug naar de veelgestelde vragen.