Plan van Aanpak (PvA)

Wat is een Plan van Aanpak?

De werkgever en medewerker stellen samen, naar aanleiding van de Probleemanalyse (PA) die door de bedrijfsarts is opgesteld, een schriftelijk Plan van Aanpak (PvA) op. In het PvA staan de afspraken over de aanpak van de re-integratie. Het doel is altijd de medewerker zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar eigen of aangepaste werkzaamheden.

Wanneer moet er een Plan van Aanpak zijn opgesteld?

Uiterlijk twee weken na het opstellen van de Probleemanalyse (PA) door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet uiterlijk in week 6 van verzuim de PA hebben opgesteld. Dat betekent dat het Plan van Aanpak (PvA) uiterlijk in week 8 is opgesteld. Is de medewerker bijna hersteld, binnen 13 weken volledig hersteld of als er nog geen duurzame benutbare mogelijkheden bestaan, dan is het niet nodig.

Wat moet er worden opgenomen in een Plan van Aanpak (PvA)?

  1. In het PvA wordt aangegeven wat het einddoel is van de re-integratie. Het einddoel is het perspectief van de zieke medewerker. Dit moet er in worden opgenomen:
  2. Wanneer de medewerker weer (gedeeltelijk) aan het werk kan in eigen of aangepaste functie
  3. Wat er gedaan moet worden om de medewerker weer (volledig) terug aan het werk te krijgen.
  4. Overige afspraken die er zijn gemaakt tussen de werkgever en medewerker in het kader van re-integratie.
  5. Er wordt een casemanager benoemd, die de voortgang van de re-integratie in de gaten houdt en controleert of de afspraken zijn nagekomen.

Casemanagement is een vak

Alle antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Bent u op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Download voorbeeld Plan van Aanpak

Snel en slim een PvA invullen? Download een fictief ingevulde PvA én bespaar tijd.

    Terug naar de veelgestelde vragen.