Eigen Regie

Wat is een eigen regie model?

Wanneer een bedrijf werkt met een eigen regie model, betekent dit dat het bedrijf de volledige regie over het verzuimproces heeft. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en het bedrijf heeft zelf de regie over alle voorwaarden waaraan voldaan moet zijn in het verzuimproces. De bedrijfsarts adviseert de leidinggevende én de medewerker in het verzuimproces.
Bij een eigen regiemodel kan een bedrijf invloed uitoefenen op het verzuim, doordat het zelf alle onderdelen van het verzuimproces regelt en bewaakt. Belangrijk hierbij is dat het bedrijf zelf wel over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven, bijvoorbeeld door het inzetten van een geregistreerde casemanager.

Hoe kijkt Recht Door Zee Casemanagement aan tegen het eigen regie model?

Deskundig adviseren over verzuim, dat kan niet iedereen. Wanneer wordt er waarom een afspraak met de bedrijfsarts ingepland? Welke vragen stelt u en mag u als werkgever stellen aan de bedrijfsarts? Hoe gaat u om met de Probleemanalyse? Hoe stelt u een Plan van Aanpak op? Waar moet een werkgever aan denken? Wat moet er wanneer worden vastgelegd? Wat mag er volgens de AVG wel of niet vastgelegd worden in een verzuimdossier?

Hoe kan er een loonsanctie worden voorkomen?

Kortom verzuim is ingewikkeld. De wet- en regelgeving is zo complex en verzuimbegeleiding is een vak. Wij vinden dat de leidinggevende van groot belang is bij de re-integratie. De leidinggevende kent de medewerker, de werkzaamheden en andere werkzaamheden binnen het bedrijf. Alleen verzuimbegeleiding is niet zijn hoofdtaak en vergt veel uitzoekwerk. Verzuimbegeleiding hoort bij een professional, een geregistreerde casemanager die weet hoe zit en hoe verzuim werkt.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar de veelgestelde vragen.