Corona2021-01-15T13:57:32+01:00

Coronavirus

Er is dagelijks nieuws en informatie over het coronavirus. Als er dingen veranderen, dan passen we het aan. Hier vindt u belangrijke vragen en antwoorden over corona en ziekteverzuim.

Wel of niet ziekmelden?

Hieronder staan 6 situaties met bijbehorend advies over ziekte- en aanverwante meldingen ten gevolge van het kabinetsbesluit door het coronavirus.

Situatie 1: 

Medewerker meldt zich ziek met klachten waarmee hij zichzelf niet in staat acht om te werken (wel of geen corona)

-> advies voor de werkgever: ziekmelden

Situatie 2:

Medewerker is verkouden of heeft aanverwante klachten, waarbij hij nu geacht wordt vanuit huis te werken en hij normaal gesproken zou doorwerken (quarantaine). Let op: afhankelijk van sector! *

-> advies voor de werkgever: thuis werken indien mogelijk, anders betaald verlof.

**Voor zorgmedewerkers gelden andere regels. Het zorgpersoneel in Nederland is essentieel bij de bestrijding van het coronavirus en bij behandeling van patiënten. Dit is een belangrijke taak die niet weg kan vallen. Alleen thuisblijven bij klanten zoals neusverkoudheid of hoesten én koorts. 

Situatie 3: 

Gezinslid heeft corona (quarantaine)

-> advies voor de werkgever: thuis werken indien mogelijk, anders betaald verlof.

Situatie 4:

Gezinslid (kind of partner) is dusdanig ziek (geen corona) dat verzorging door medewerker noodzakelijk is.

-> advies voor de werkgever: zorgverlof

Situatie 5:

Werknemer is niet ziek of griepachtig, zou kunnen (thuis)werken, maar de kinderopvang is gesloten en er is (nog) geen kinderopvang geregeld.

-> advies voor de werkgever: eerste dag calamiteitenverlof. Daarna ‘snipperen’, vakantie opnemen of onbetaald verlof. Maatwerk indien nodig.

Situatie 6:

Werknemer valt onder risico categorie met zelf ernstige medische problematiek en nog geen corona (forse long problematiek, cardiaal, immuunziekte, etc.)

-> advies voor de werkgever: advies is tot heden hiermee situationeel ziek te melden of betaald verlof in te zetten, maar niet in te zetten in arbeid.

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor jouw werknemers mogelijk is. Daarnaast is de oproep aan jou om de werktijden van je werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?

Het verzoek van de overheid is om de werktijden in elk geval waar mogelijk te spreiden.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen.

Mag ik aan mijn werknemer vragen of hij corona heeft?

Als werkgever mag je niet rechtstreeks vragen naar de aard van de ziekte. Door corona mag je wel vragen of er sprake is van de symptomen die overeenkomen met het coronavirus. In een beveiligd verzuimsysteem mag je het ook registreren. Alleen een bedrijfsarts mag beoordelen of de zieke werknemer kan werken.

Mag ik temperatuur opmeten van medewerkers/klanten?

Als ondernemer met een contactberoep of ondernemer in de horeca, moet je klanten een aantal vragen stellen voordat zij bij u naar binnen mogen. Dit wordt ook wel gezondheidscheck of checkgesprek genoemd. Verschillende ondernemers hebben een toegangsbeleid opgezet, waarbij onder meer de temperatuur van medewerkers en bezoekers wordt gemeten.

Temperaturen is niet zomaar toegestaan. Meestal worden hiermee namelijk medische gegevens verwerkt. Dit valt onder de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt echter niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

Meer informatie

Wat geldt voor werkgevers binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.)? Gelden er andere maatregelen?

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat jij en je medewerkers naar het werk komen als jullie geen klachten hebben. Op de website van het RIVM staat ook een protocol met meer informatie.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat je en anderen om je heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Zorg dat je en anderen om je heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je hoest of niest. En gooi ze direct weg.
 • Schud geen handen.
 • Als iemand last heeft van milde gezondheidsklachten moet hij thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:
  – Niezen
  – Keelpijn
  – Loopneus
  – Licht hoesten
  – Verhoging tot 38 graden
  – Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van de GGD in werking treedt als door contacten van de medewerkers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dan kan niet meer. Daarvoor is Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van Werkgelegenheid (NOW) gekomen.

De laatste informatie over NOW kan je vinden bij de Rijksoverheid.

Wat als een deel van mijn personeel niet naar het werk kan komen omdat zij ‘vastzitten’ in het buitenland? Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege Corona, dan is de kans groot dat je hen moet doorbetalen.

Ik heb een verzuimverzekering gesloten. Een aantal medewerkers is ziek geworden door het Coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

Ja, als een medewerker ziek en daardoor arbeidsongeschikt is, dan moet je hem ziek melden. Oorzaak van de ziekte maakt niet uit. Ook als het bedrijf dicht is, door een lockdown, dan kan je zieke medewerkers toch ziek melden bij je verzekeraar.

Mijn medewerker kan zijn werk niet verrichten omdat hij in quarantaine is geplaatst. Keert de verzuimverzekering uit?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte met als gevolg arbeidsongeschiktheid. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Mijn huisgenoot heeft klachten. Moet ik nu ook thuis blijven van werk?

Nee, je hoeft niet thuis te blijven. Voor jou geldt wel het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Overleg daarom met jouw werkgever of thuiswerken mogelijk is.
Voor zieke huisgenoten geldt dat zij fysiek contact met anderen moeten beperken. Dat betekent dat ze niet naar het werk of naar school mogen. Zij kunnen eventueel wel thuiswerken. Verder mogen ze wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Zij moeten dan wel opletten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact hebben.

Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?

Ja, jouw werkgever is opgeroepen om waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden en dit kan betekenen dat jouw werktijden worden aangepast.

De school of kinderopvang van mijn kind is gesloten. Heb ik dan recht op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof kan je gebruiken om de opvang van jouw kind te regelen. Het gaat om onvoorziene of zeer persoonlijke bijzondere omstandigheden. Het verlof duurt zolang je daarvoor nodig hebt. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het loon wordt tijdens het calamiteitenverlof doorbetaald.

Stel dat mijn partner en kind ziek zijn, kan ik dan ook verlof opnemen?

Hiervoor kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen. Het bedraagt per jaar maximaal twee maal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime dienstverband van 36 uur kan dus 72 uur aan kortdurend zorgverlof per jaar worden opgenomen. Bij kortdurend zorgverlof bestaat (in principe) recht op 70% doorbetaling van het loon.

Betaal ik het loon van mijn werknemer door als hij niet ziek is, maar wel lichte klachten heeft zoals verkoudheid of hoesten?

Je betaalt het loon alleen door als de medewerker door medische oorzaak niet in staat is te werken (artikel 7:629 BW). Kan de medewerker vanuit huis werken, dan is er geen probleem en betaal je het loon gewoon door. Kan de medewerker niet vanuit huis werken, dan hoef je geen loon te betalen en kun je afspraken maken over verlof. Het belangrijkste is dat je beleid maakt en hier samen over in gesprek gaat.

Wat kan ik doen om mijn medewerkers inzetbaar te houden?

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van medewerkers via het crisisprogramma NL leert door.

Vanaf juli kunnen medewerkers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun medewerkers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Meer informatie

AVG

Volgens het EDPB mogen werkgevers persoonsgegevens verwerken in verband met het coronavirus. Dit biedt de mogelijkheid om medewerkers die symptomen van het coronavirus hebben te registeren.

Zie hier informatie van Advocaten Arbeidsrecht

UWV

Via deze link vind je antwoorden op vragen die veel aan het UWV gesteld worden.

Tevens heeft het UWV een addendum gemaakt op de poortwachter toets.

Vier uitgewerkte economische scenario’s

Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven. De scenario’s lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie.

12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals

Het COVID-19 roept veel vragen op. Bij werkgevers en medewerkers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Een gezamenlijke kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

De kennisbrief

Casemanagement is een vak

Alle antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Ben je op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heb je andere vragen of wil je advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Download het aanvullend verzuimbeleid COVID-19

Door het coronavirus zijn procedures tijdelijk aangepast. Download het aanvullende verzuimbeleid COVID-19.

  Terug naar de veelgestelde vragen.

  Titel

  Ga naar de bovenkant