Arbodienst

Wat is een Arbodienst?

De Arbowet verplicht werkgevers om een basiscontract af te sluiten waarin afspraken worden opgenomen voor de taken waarvoor een werkgever zich moet laten bijstaan door een kerndeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en een arbeids-en organisatiedeskundige). Het gaat om taken als ziekteverzuimbegeleiding, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en onder andere Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Het bijstaan door een kerndeskundige hoeft niet een arbodienst te zijn, maar kan ook een casemanagementbureau zijn met arbodienstverlening.

Casemanagement is een vak

De antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Bent u op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Whitepaper Verplichting conform Arbowet

Wilt u meer weten over de verplichtingen conform de Arbowet, download dan bijgaand kennisdocument.

    Terug naar de veelgestelde vragen.