Arbeidsdeskundige

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een deskundige op het gebied van de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever én medewerker kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert de arbeidsdeskundige onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

  1. Kan de medewerker re-integreren in zijn eigen werk?
  2. Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  3. Welke andere werkzaamheden kan de medewerker doen?
  4. Wat wordt er van de werkgever verwacht als de medewerker niet meer bij de eigen werkgever werkzaamheden kan verrichten en er een tweede spoor traject moet worden opgestart?

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet? Is dit verplicht?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt niet expliciet in de Arbowet genoemd. De wet verplicht de werkgever wel om te onderzoeken hoe medewerkers naar vermogen kunnen blijven werken. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door het onderzoek van een arbeidsdeskundige.
Wanneer de werkgever niet met een rapport onderbouwt wat er is gedaan aan de re-integratie van de medewerker, kan dit consequenties hebben voor een eventuele WIA-beoordeling van UWV met loonsanctie als gevolg.
Het onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van ziekte uitgevoerd. Omdat de Wet verbetering Poortwachter bij het ingaan van het tweede verzuimjaar de werkgever en medewerker verplicht de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen (eerstejaarsevaluatie), is een arbeidsdeskundig onderzoek in deze periode sterk raadzaam. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook eerder ingezet worden. Bijvoorbeeld wanneer al snel duidelijk is dat de medewerker niet meer kan terugkeren naar eigen werk.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige de werkgever over de re-integratiemogelijkheden van de zieke medewerker. Hij werkt hiervoor samen met de bedrijfsarts, die een functionele mogelijkheden lijst (FML) van de medewerker opstelt.
De arbeidsdeskundige kijkt naar de meest effectieve route tot duurzaam herstel. Hij gaat in gesprek met de werkgever, de medewerker en bezoekt eventueel aan de werkplek. Zo krijgt de werkgever inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke medewerker. In het arbeidsdeskundig onderzoek worden vier vragen beantwoord.

  1. Kan de medewerker terug naar het eigen werk?
  2. Als dat niet kan, zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk zodat de medewerker alsnog terug kan?
  3. Als dit niet het geval is, wordt er gekeken naar ander werk bij de eigen werkgever.
  4. En mocht er ook daar niet geschikte arbeid zijn, moet er gezocht worden naar werk buiten de eigen werkgever (het tweede spoor).

Heeft Recht Door Zee Casemanagement een eigen arbeidsdeskundige?

Nee. Wij hebben geen arbeidsdeskundigen in dienst. Wel werken we samen met een aantal arbeidsdeskundigen. Wij kiezen arbeidsdeskundige die passen bij onze klanten en het soort bedrijf, zodat wij doelgericht aan de slag kunnen.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar de veelgestelde vragen.