Recht Door Zee Casemanager Cynthia werkt als casemanager taakdelegatie bij een arbodienst en als proces-casemanager voor een andere klant. Juist nu in de coronacrisis ziet zij dagelijks de voordelen van Casemanagement Taakdelegatie.

Op dit moment ervaart Cynthia meer ziekmeldingen. Als een medewerker zich ziek meldt, gaat de financiële teller automatisch lopen. De leidinggevende onderhoudt contact met de medewerker én er wordt een melding gemaakt bij de arbodienst om te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Na verloop van tijd moeten er stukken worden opgemaakt volgens de wet. Die stukken maken is tijdrovend en kosten geld. De tijd en kosteninvestering die daarmee gemoeid zijn, kan je nu én in de toekomst efficiënter inzetten.

Hét voordeel van casemanagement taakdelegatie

Bijvoorbeeld bij een medewerker die zich ziek meldt, omdat hij moet zorgen voor een huisgenoot. Als casemanager taakdelegatie mag je medische uitvraag doen zodat je al binnen één dag weet of het ziekte betreft of niet. Een proces-casemanager mag dit niet. Daardoor kan je in dit geval sneller met de leidinggevende schakelen of er geen verlofregeling moet komen in plaats van een ziekmelding.

De casemanager taakdelegatie kan in bovenstaand voorbeeld adviseren de ziekmelding om te zetten naar verlof. Is de leidinggevende binnen één week van op de hoogte van de arbeidsmogelijkheden, dan scheelt dat tijd en kosten binnen het ziekteverzuimproces. Neem je niet snel genoeg contact op om medische uitvraag te doen, dan loop je het risico om zo een paar weken verder te zijn. En dan kan het zijn dat de ziekmelding minder makkelijk om te zetten is naar verlof.

Cynthia’s tips voor een werkgever

Tip 1: Stel de juiste vragen

Over het algemeen komen ziekmeldingen binnen bij de leidinggevende van de medewerker. Zorg ervoor dat de leidinggevende weet welke vragen hij mag stellen, dan kan je onterechte ziekmeldingen voorkomen.

Tip 2: Voorkom verlies van kapitaal

Schakel zo snel mogelijk iemand in die medische uitvraag mag doen. Dat kan bij de bedrijfsarts of de casemanager taakdelegatie. De casemanager taakdelegatie kan al vanaf de eerste dag medische uitvraag doen en adviseren op basis van deze medische uitvraag. Daardoor weet de werkgever sneller of ziekmelden de juiste weg is of dat een verlofmelding een passendere keuze is. De bedrijfsarts kan ook de medische uitvraag doen, maar dat is relatief duurder en daar is minder capaciteit voor.
Door sneller te weten waar de werkgever aan toe is, voorkom je langlopende ziekmeldingen die de verzuimkosten en de verzuimcijfers onnodig hoog laten.

Tip 3: Verminder de druk op de bedrijfsarts

Op dit moment heeft de bedrijfsarts het drukker dan ooit. Door de coronapandemie en de RIVM-richtlijnen zijn er meer ziekmeldingen en daardoor is meer advies noodzakelijk. Werkgevers die niet met casemanagement taakdelegatie werken, willen de ziekmeldingen laten beoordelen door de bedrijfsarts. Door het tekort aan bedrijfsartsen levert dit een erg grote druk op de bedrijfsartsen en is het vaak niet mogelijk om snel een afspraak te krijgen. Er zijn casemanagers taakdelegatie opgeleid. Zij staan klaar om de bedrijfsartsen te ondersteunen. En nu is het aangewezen moment om hen in te zetten.

De toekomst voor casemanagement taakdelegatie

Door de hierboven genoemde omstandigheden denkt Cynthia dat de functie van casemanager taakdelegatie nog meer toegevoegde waarde heeft gekregen. Waar een proces-casemanager minder mogelijkheden heeft om te achterhalen of een medewerker met of zonder beperkingen thuis is, heeft een casemanager taakdelegatie dat veel meer.

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we sneller het volume van arbeidsgerelateerde zorg moeten optimaliseren. Daar heb je de casemanagers taakdelegatie bij nodig, zodat de druk op de bedrijfsartsen voor nu én in de toekomst afneemt.