Slapende dienstverbanden, werkgevers kunnen ze bewust of onbewust hebben. Nu is het moment dat je er iets mee moet, zegt de Hoge Raad.

Een medewerker meldt zich ziek. De eerste ziektedag gaat in en het verzuimprotocol treedt in werking.
Je gaat met je medewerker in gesprek en probeert hem zo snel mogelijk te laten re-integreren. Dat lukt helaas niet altijd. Voordat je het weet zit je met een probleemanalyse, een plan van aanpak en heb je een eerstejaarsevaluatie achter de rug. Je pakt een tweede spoor op en de aanvraag voor de WIA ligt klaar. Eindelijk, na 104 weken weten de werkgever en de werknemer waar ze aan toe zijn en dat is de WIA. Iedereen is opgelucht en gaat verder met de orde van de dag.

Ondertussen blijft het dienstverband van de medewerker intact en staat hij op de payroll zonder uitbetaling van loon. Vanaf heden kan dit niet meer. In het kader van ‘goed werkgeverschap’ moet je het dienstverband officieel beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst of een ontslagvergunning via het UWV. Dat betekent dat de werknemer recht heeft op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Vanaf 1 april 2020 kan je de transitievergoeding laten compenseren door de compensatieregeling van het UWV.

Werk aan de winkel dus. Werkgevers moeten hun slapende dienstverbanden in kaart brengen, gesprekken voeren met medewerkers, ontslagprocedures ingang zetten, transitievergoedingen berekenen en de compensatieregeling bij het UWV aanvragen.

Recht Door Zee Casemanagement kan je daarbij helpen met geregistreerde RDZ Casemanagers die het hele proces begeleiden. Van het in kaart brengen van de slapende dienstverbanden tot aan ontbinden van het dienstverband.

Benieuwd hoe wij te werk gaan? Neem contact met ons op.

036 – 737 00 84 of info@rechtdoorzeecasemanagement.nl