Een werkgever mag na 2 jaar ziekteverzuim, en binnen 26 weken geen kans op herstel, de arbeidsovereenkomst met de medewerker ontbinden. Hiervoor dient een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij het UWV. De medewerker heeft dan recht op een transitievergoeding.

 

Veel werkgevers vonden dit niet rechtvaardig. Zij hebben al 2 jaar loon betaald en dan moeten ze ook nog een transitievergoeding te betalen. Daarom werden arbeidsovereenkomsten niet, maar lieten ze het dienstverband slapend in stand. De Hoge Raad oordeelde eind 2019 dat een dienstverband na 2 jaar arbeidsongeschiktheid moet worden beëindigd.

Compensatie regeling

Ook de overheid vond de situatie van loondoorbetaling én de betaling van transitievergoeding onrechtvaardig. Daarom is een compensatieregeling in het leven geroepen. Hiermee wordt transitievergoeding vergoed voor arbeidsovereenkomsten die zijn beëindigd vanaf 1 april 2015.

Wat betekent dit voor de werkgever

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet de beëindiging plaats hebben gevonden wegens ziekte. Bovendien geldt dat de medewerker tijdens de beëindiging ziek was. Ook moet je, als werkgever, de transitievergoeding daadwerkelijk hebben betaald.

Er zijn uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld binnen de periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid een vaststellingsovereenkomst hebt gesloten met jouw medewerker, dan ontvang je geen compensatie. Ook vindt er geen (volledige) compensatie plaats als een werkgever (een deel van) de loondoorbetaling en transactievergoeding heeft kunnen verhalen op derden.

Aan de hoogte van de compensatie zijn ook voorwaarden verbonden. Zo geldt onder meer dat de compensatie niet hoger kan zijn dan het betaalde loon dat de werkgever tijdens de periode van loondoorbetalingsplicht heeft betaald. Bovendien wordt alleen dat deel van de transitievergoeding gecompenseerd dat verschuldigd was op de dag na 2 jaar ziekte. De transitievergoeding over het eventuele slapende deel van de arbeidsovereenkomst wordt dus niet gecompenseerd.

Waar en wanneer kan je compensatie aanvragen

Je kunt de compensatie aanvragen bij het UWV. Als de transitievergoeding is betaald in de periode 1 april 2015 tot 1 april 2020, kan je jouw aanvraag indienen van 1 april tot en met 30 september 2020.

Betaal je de transitievergoeding op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald.

Duizelt het je? Wij adviseren je graag.

Altijd rechtdoorzee, omdat het om mensen gaat.
Bel of mail ons en laat een Recht Door Zee Casemanager je op weg helpen.