Trots, dat wij sinds 1 juni Stichting De Schoor mogen adviseren over de uitvoering van haar Arbo– en verzuimbeleid.

De Schoor heeft een beleid geïmplementeerd om haar medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. De Schoor vindt het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Werkplezier, vitaliteit, productiviteit werkeffectiviteit en flexibiliteit zijn elementen die hierop van invloed zijn. De verantwoordelijkheid en regie wordt bij de medewerkers neergelegd. Zij weten immers het beste wat zij nodig hebben om gezond en met plezier tot pensioen te kunnen blijven werken.

Uiteraard gaat de organisatie hierbij haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. Samen nemen zij verantwoordelijk voor inzetbaarheid. Dit sluit aan bij de visie van Mirjam (bedrijfsarts) en Cynthia (casemanager taakdelegatie).

Samen met Mirjam adviseert Cynthia de medewerkers in de organisatie over de manier waarop zij inzetbaar kunnen zijn, worden en blijven. Dit doen zij nu nog even op afstand, via videobellen. Hopelijk binnenkort fysiek op de locatie van De Schoor. Mensen inzetbaar krijgen en houden doe je niet op afstand als externe partij. Dit doe je samen met de mensen in de organisatie.

Cynthia heeft haar eerste gesprek gevoerd. Ze vindt het ontzettend leuk om te zijn gestart en kijkt uit naar een lange en vruchtbare samenwerking.
Na de zomer zal Anouk van De Schoor vertellen hoe zij de samenwerking met ons ervaart.

Ben je nu al nieuwsgierig naar onze visie op arbodienstverlening en re-integratie?