Op 8 februari organiseerde Rechtdoorzee Casemanagement een kennisbijeenkomst met als onderwerp Privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 ingaat werd uitgebreid besproken. Met een club enthousiaste klanten werd het een interactieve bijeenkomst die veel stof tot nadenken heeft opgeleverd.

Namens heel Rechtdoorzee willen we alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid. Graag tot een volgende keer!