Het aanwijzen van een casemanager is een verplichte stap bij dreigend langdurig ziekteverzuim van een werknemer. Maar ook buiten deze wettelijke verplichting om is casemanagement aan te raden. Een casemanager kan in het voordeel werken van zowel de werknemer als de werkgever, omdat de reintegrate beter en sneller verloopt. Collega Cynthia Mormon deelt in deze blog haar kijk op casemanagement en haar persoonlijke ervaring met behulp van een casus en toont hiermee de toegevoegde waarde van een casemanager aan.

Ja, wat is casemanagement….?

Het gebeurt mij regelmatig dat ik dat nader uit moet leggen. Te vaak naar mijn idee, aangezien het zoveel impact kan hebben op een organisatie en de mensen die er werken.

Eigenlijk is casemanagement het zo goed mogelijk begeleiden van werkgever en werknemer op het gebied van verzuim,  re-integratie, verzuimpreventie en sociale zekerheid.

Toegevoegde waarde casemanager

Het woud aan regels op bovengenoemd gebied is enorm. Voor zowel werkgevers als werknemers zijn de wijzigingen in wet- en regelgeving vaak niet bij te houden en complex. De verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter, de WIA en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting brengen heel wat regelwerk met zich mee. En daar komen wij, casemanagers, dan enorm van pas. Als voorbeeld wil ik een situatie schetsen waarbij duidelijk wordt wat de toegevoegde waarde van een casemanager is.

Als casemanager ben ik betrokken geweest bij een situatie waarin een medewerker al langer dan 1 jaar ziek was. Er was sprake van een aandoening waardoor de medewerker niet binnen 2 jaar zou herstellen. De werkgever had veel begrip voor de situatie van de medewerker, maar had daardoor verzuimd om een aantal stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter te doorlopen.

Het niet (te laat) nemen van de stappen had geen vertragend effect op het re-integratietraject en de mogelijkheden van de medewerker. Maar als het dossier van de zieke medewerker bij een WIA-aanvraag naar het UWV gestuurd zou worden, zou de werkgever zeker een administratieve sanctie krijgen. Door de kennis die ik als casemanager heb, kon ik een en ander in het dossier van de medewerker repareren. En het resultaat mocht er wezen, want er werd uiteindelijk geen loonsanctie opgelegd en de werkgever en medewerker waren uitermate tevreden. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook goed voor Recht door Zee Casemanagement. De kwaliteit en waarden die wij met ons meebrengen en de open samenwerking met de klant en de medewerker zingen rond en leveren ons nieuwe klanten die wij, door middel van het maatwerk dat wij leveren, altijd naar behoefte kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of wilt u weten wat casemanagement voor u kan opleveren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.