Geen dispuut meer tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts. Dat gaat veel opgelegde loonsancties schelen als je goed casemanagement bedrijft.

Hoe zat het ook alweer

Er ligt een wetsvoorstel om vanaf 1 januari 2021 na 104 weken ziekte het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid leidend te maken bij de RIV-toets door UWV. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer beoordelen. Op dit moment geldt dat bij 12% van de opgelegde loonsancties een verschil van inzicht is tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts. En daarmee de hoofdoorzaak van de loonsanctie.

Wat betekent dit

De maatregel heeft als gevolg dat de RIV-toets zal berusten op een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag door UWV. De arbeidsdeskundige beoordeelt of de werkgever en de werknemer de re-integratie-inspanningen voldoende hebben uitgevoerd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker. Is het voldoende? Dan volgt er een WIA-aanvraag. Is het niet voldoende? Dan volgt er een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting door de werkgever. De sociaal-medische claimbeoordeling voor het recht hebben op een WIA-uitkering blijft uitgevoerd worden door de verzekeringsarts van UWV.

Wel of geen loonsanctie

Heb je voldaan aan alle re-integratieverplichtingen ook al is er geen bevredigend resultaat behaald, dan krijg je geen loonsanctie opgelegd. Heb je ergens in die 104 weken een steekje laten vallen en daarmee niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen, dan krijg je een loonsanctie opgelegd van maximaal 1 jaar doorbetalen. Goed casemanagement binnen het verzuim is noodzakelijk om WIA-instroom en loonsancties te voorkomen.

Wat kan je doen als organisatie

Het is belangrijk dat de bedrijfsarts de juiste begeleiding geeft om de WIA-instroom te voorkomen. Hierbij heb je een goede casemanager nodig die altijd op de hoogte is van AVG en de laatste wet- en regelgeving omtrent verzuim. Alle betrokkenen bij verzuim en inzetbaarheid moeten in de stand staan om verzuim te voorkomen of te beperken. Het samenspel tussen leidinggevende/ casemanager, werknemer, HR en bedrijfsarts dient erop gericht te zijn om verzuim te voorkomen.

Casemanagement Taakdelegatie

Een nieuw product op de verzuimmarkt is casemanagement taakdelegatie. Hierbij werkt de opgeleide casemanager taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. Samen zorgen ze ervoor dat de medewerker kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De casemanager taakdelegatie neemt taken over van de bedrijfsarts, onder andere medische uitvraag. De bedrijfsarts blijft meer op afstand en eindverantwoordelijk. Omdat een casemanager taakdelegatie mag praten over re-integratie resulteert dat in verlaging van de verzuimduur en scheelt het in de kosten van de bedrijfsarts.

Vrijblijvend advies

Wij adviseren je graag over de mogelijkheden van Casemanagement Taakdelegatie. Wat dat betekent voor je organisatie en de medewerkers. Dat doen wij wel onder één voorwaarde. Wij geloven dat iedereen wil werken. Ieder mens is uniek. Iedere organisatie is uniek. Wij staan voor vrijheid, eerlijkheid, toewijding, ontwikkeling en veiligheid. Zo werken we met onze opdrachtgevers. Altijd rechtdoorzee. En omdat het om mensen gaat. Benieuwd hoe wij dat doen? Bel of mail ons. En laat een rechtdoorzee casemanager je op weg helpen naar de arbodienst.

Recht Door Zee Casemanagement. Omdat het om mensen gaat.

036 – 737 00 84