Voor ondernemers is het een megaklus om tijdens corona de begeleiding van de zieke medewerkers aan te sturen. Vooral wanneer medewerkers verplicht thuis moeten werken door de coronamaatregelen, vraagt dat om maatwerk bij re-integratie, schrijft casemanager Zoeiba Mohamed Ali in haar blog.

Wanneer een bedrijfsarts benutbare mogelijkheden biedt, is het voor de meeste organisaties in deze tijd een uitdaging om de procedures vanuit de Wet Verbetering Poortwachter te hanteren en in te zetten. Zieke medewerkers zijn uit beeld, er is geen fysiek contact en zaken worden telefonisch besproken. Dat zorgt ervoor dat zaken stagneren. Re-integreren in deze tijd vraagt om creativiteit, inventiviteit en out-of-the-box denken. De wettelijke kaders zijn – ondanks Covid-19 – nog steeds leidend voor alle partijen. Er zijn wel aanpassingen en aanvullingen zodat de wet uitvoerbaar blijft, maar het uitgangspunt van de beoordeling is nog steeds de Werkwijzer Poortwachter.

Maatwerk bij re-integratie verzuimers

In dit proces is maatwerk onmisbaar. Recht Door Zee Casemanagement kan dit bieden. Wij kijken verder dan alleen de wettelijke kaders. De balans tussen het menselijke en financiële aspect kunnen wij borgen. Hierdoor kunnen wij de schadelasten voor beide partijen beperken. Want zieke medewerkers kosten het bedrijf geld. Tegelijkertijd is het belangrijk om het menselijke aspect op de voorgrond te plaatsen.

Medewerkers in beweging

Wij kijken per individu en per situatie hoe wij de zaken kunnen aanvliegen en begeleiden, binnen het tijdsbestek van de wettelijke kaders. Door verbinding te maken en een open en eerlijke manier van coaching in te zetten, krijgen wij de medewerker in beweging. Zij gaan ervaren dat ze verantwoordelijk zijn voor hen of haar ziekteproces.

  • Die aanpak levert de volgende voordelen op:
  • De medewerker blijft betrokken en wordt verantwoordelijk gemaakt
  • Wij bewandelen de wegen van de Wet Poortwachter
  • Interventies passen wij toe waar nodig
  • Deze werkwijze is kostenbesparend
  • Onze communicatie is altijd AVG-proof

Win-win situatie

Die voordelen zorgen ervoor dat er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat. Wilt u meer weten over de pluspunten van casemanagement ten tijde van corona? Of maakt u graag kennis met Recht Door Zee Casemanagement? Neem dan contact op met ons.