Is dat iets voor de toekomst? Sebastiaan werkt als casemanager bij een grote verzekeraar. Hij werkt thuis met zijn gezin, wandelt
twee keer per dag met de hond en mist de warmte van onze dagelijkse menselijke relaties. Wij zochten uit hoe de nieuwe manier van werken invloed heeft op zijn werk en waar hij mogelijkheden ziet voor de toekomst.

Bij zijn opdrachtgever waren de plannen al snel gesmeed voor het thuiswerken. Zelfs voordat iedereen thuis moest werken, hadden zij al een thuiswerkdag om te testen of de systemen het aankonden. Erg succesvol, want IT wist meteen hoe het ervoor stond. Ook in de weken voor de intelligente lockdown was er al alcohol te vinden op de wc’s en waren er extra hygiëne materialen geregeld.

Verandering in werk

Sinds de lockdown merkt Sebastiaan ook het verschil in het werk. Er komt minder mail en iedereen heeft inmiddels zijn plek gevonden. Sebastiaan merkt dat hij nu toekomt aan dingen waar hij voorheen minder tijd voor had. Waar in het begin van zijn opdracht de focus lag op het bewaken van verzuimdossiers, heeft hij nu tijd om alle verzuimdossiers te scannen en te onderzoeken wat de situatie is per dossier én om daar een plan voor te maken. Wij vroegen ons af waardoor het komt dat daar nu meer tijd voor is. Ligt het aan het thuiswerken en dat je de acht uur die je thuis werkt ook echt werkt? Of ligt het aan de situatie?

Sebastiaan merkt aan zichzelf, zijn omgeving en aan zijn collega’s die thuiswerken dat je echt je uren wil maken. Terwijl je voorheen naar je werk ging, je daar acht tot negen uur per dag aanwezig was, waarvan 6 uur effectief. Op het werk neemt iedereen de tijd voor het sociale welbevinden van elkaar. Je drinkt even koffie met een collega, je vraagt hoe iemand zijn vakantie is geweest of je maakt een praatje over het weekend. Mensen zijn sociale wezens en die hebben persoonlijke relaties nodig. Of het langdurig of korte relaties zijn, dat maakt niet uit. Het gaat om de emoties en non-verbale communicatie die wij met elkaar delen en die zo belangrijk voor ons zijn.

Hebben we non-verbale communicatie nodig in het uitvoeren van de Wet verbetering poortwachter?

Op dit moment kunnen de standaard verplichtingen tijdens de eerste 2 jaar ziekte niet doorgaan zoals we gewend zijn. Denk hierbij aan een fysiek bezoek aan de bedrijfsarts in de zesde week, een evaluatiegesprek met de zieke medewerker, leidinggevende en casemanager of een arbeidsdeskundig onderzoek. Deze verplichtingen worden nu op afstand uitgevoerd.

Sebastiaan geeft aan dat het in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een arbeidsdeskundig heronderzoek, wel gaat. Je hebt elkaar gezien, je weet hoe de ander eruitziet en wat je aan elkaar hebt. Dat is anders wanneer je als zieke medewerker voor het eerst naar de bedrijfsarts moet en je je verhaal moet doen. Je kent elkaar niet en achter een beeldscherm zie je de non-verbale communicatie niet. De bedrijfsarts kan iemand zijn houding in een camera niet goed zien en reacties op zijn vragen minder goed peilen. Die zijn nodig om een goed oordeel te vellen.

Wat heb je geleerd van het thuiswerken en wat neem je mee naar de toekomst?

Het fijne aan thuiswerken vindt Sebastiaan dat je ontzettend effectief werkt in je beschikbare tijd en dat je geen reistijd hebt. Als je voor je werk veel moet reizen, dan zie je nu dat dingen veel efficiënter kunnen. Je hoeft elkaar niet elke dag te zien om goed je werk te kunnen doen. Er is techniek in overvloed die het werken tijd- en locatie-onafhankelijker maken. Pleiten voor alleen thuiswerken doet Sebastiaan niet. Een combinatie van thuiswerken en op locatie met persoonlijk contacten is voor hem de meest ideale situatie.

Wat in deze gedwongen situatie helpt, is een werkgever die oprecht in je geïnteresseerd is. Zodra er iemand bij Recht Door Zee niet goed in zijn vel zit, wordt daar meteen actie op ondernomen. Je wordt gebeld en er wordt naar een oplossing gezocht die voor iedereen prettig is. Daardoor kunnen we allemaal verder en houden we een goed gevoel over de situatie. Niemand staat er alleen voor en dat maakt deze bizarre situatie dragelijk.