Casemanager Lieke Faazen dronk laatst voor het eerst in lange tijd met een collega een kop koffie en bedacht hoezeer ze dit gemist had. Het is zó anders om dagelijkse werkzaamheden alleen maar vanuit huis te verrichten. Datzelfde geldt voor ziek personeel. Persoonlijk contact heeft een positieve uitwerking op medewerkers in een re-integratieproces, schrijft ze in haar blog.

Tijdens het koffiedrinken dacht ik aan een opdracht waar de medewerker na lange tijd was begonnen met zijn re-integratie. Eindelijk weer naar het werk en onder de collega’s. Het sociale contact versnelde duidelijk het genezingsproces. Totdat corona roet in het eten gooide en de intelligente lockdown ervoor zorgde dat de medewerker weer volledig thuis kwam te zitten.

Gezondheid verslechterd

De medewerker kwam in een dal terecht en raakte in een sociaal isolement met negatieve invloed op zijn gezondheid. De leidinggevende (hier ook de casemanager) was zo druk om alles draaiende te houden in de nieuwe situatie, dat hij het niet redde om de nodige tijd te nemen voor deze zieke medewerker. De medewerker kreeg een terugval en het verzuim duurde veel langer.

Dit is één praktijkvoorbeeld, maar zo zijn er vele situaties waar er teveel werk ligt en de zieke medewerker hierdoor te weinig aandacht krijgt, of waar de expertise ontbreekt om zieke medewerkers effectief te kunnen begeleiden.

Interim casemanager

Er is een oplossing voor, namelijk de interim casemanager. Deze expert richt zich op complexe verzuimvraagstukken en langdurig verzuim. Hij of zij kan ook verlichting bieden bij alle processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een casemanager weet precies welke stappen wanneer genomen moeten worden tijdens het verzuimproces. Hierbij houden wij altijd de werkgever en de persoon achter het dossier in het oog. Dat zorgt voor snellere resultaten en duurzame inzetbaarheid.

Grote toegevoegde waarde

Twijfelt u over het inschakelen van een interim casemanager? Juist nu is de toegevoegde waarde van een interim casemanager groot. Inderdaad, het is lastig dat we niet op locatie aanwezig kunnen zijn en ook wij hebben liever persoonlijk contact met uw medewerkers. Maar ook per telefoon of langs andere wegen kunnen we uitstekend contact houden met uw medewerkers en ze begeleiden tijdens de re-integratie. Wij leggen de focus op uw zieke medewerkers en geven hen de benodigde tijd en aandacht. Zo kunnen wij ook in tijden van corona de juiste stappen zetten om een sneller herstel en duurzame inzetbaarheid te bereiken.

Heb ik u aan het denken gezet, of heeft u vragen? Neem gerust contact op met mij of met een van mijn collega’s.