Op LinkedIn had een van onze partners een berichtje geplaatst: “Reactiveringskansen WGA op basis van volledige data tot en met 2020. Per vandaag heb ik de reactiveringskansen WGA op basis van data tot en met 2020. De reactiveringskansen zijn naar geslacht, leeftijd, duur van de arbeidsongeschiktheid en mate van arbeidsongeschiktheid”.

In het kader van ‘een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd’ heb ik Jan even gebeld en hem gevraagd wat dit betekent en voor wie dit belangrijk is.

Delen is een kunst van loslaten.

Mijn samenvatting in jip-en-janneketaal

Na een periode van 104 weken ziekte wordt de zieke werknemer gekeurd voor de WIA. Ingeval de zieke werknemer gekeurd wordt voor de WGA en ten minste voor 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden, dan is er voor de werkgever de verplichting de WGA-uitkering gedurende 10 jaar te dragen. De re-integratieverplichtingen en sociale werkgeverslasten komen daar ook nog bovenop.

De som van de uitkeringen dient als basis voor een op te nemen voorziening van deze verplichtingen. De voorziening wordt mede bepaald door sterftekansen, reactiveringskansen, rente en inflatie. De reactiveringskans stelt de kans voor dat een zieke werknemer in enig jaar uit de WGA kan stromen. Dit is dus een zeer belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het bepalen van de hoogte van de voorziening.

Verbondskansen en reactiveringskansen

Verzekeraars maken gebruik van de zogenaamde Verbondskansen die gebaseerd zijn op data tot en met 2016. U kunt zich voorstellen dat er sinds 2016 veel is veranderd, zo ook de reactiveringskansen. Bijgewerkte kansen geven dus een getrouwer beeld van het risico. Jan de Wit heeft de reactiveringskansen beschikbaar op basis van data tot en met 2020.

Conclusie

De informatie die Jan heeft, is super interessant voor alle financiële mensen in een organisatie die op basis van juiste cijfers een voorziening op de balans willen maken.

Meer weten?

Stuur Jan de Wit dan een berichtje via https://www.linkedin.com/in/jan-de-wit-8775b51/