In samenwerking met HR- en salarisdienstverlener Humens gaan wij onze krachten bundelen. We bieden samen arbodienstverlening op maat. Met korte lijnen, gecertificeerd casemanagement én een digitaal verzuimportaal.

Regionale expertise

Recht Door Zee Casemanagement werkt graag samen met regionale dienstverleners en zelfstandige deskundigen die onze dienstverlening naar een hoger plan tillen. Met maatwerkregelingen bieden we cliënten de beste oplossing voor de preventie en begeleiding van ziekteverzuim binnen hun bedrijf.

In zee met Humens | Recht door Zee Casemanagement
V.l.n.r. Petra Oudshoorn, Monique Ballering-van der Laan, Sander Ballering en Anne van Haga. Fotografie: André Ruigrok

Steun in de rug

De hoeveelheid wet- en regelgeving rondom verzuim is aanzienlijk. Bedrijven en organisaties die te maken hebben met verzuim, dienen zich strikt hieraan te houden. Dat vraagt veel discipline en een goede organisatie. Het verzuimportaal dat wij, samen met Humens bieden, ondersteunt organisaties hierin. En het maakt communicatie tussen werkgever en verzuimende werknemer gemakkelijker.

Kosten verzuimende medewerker

Bovendien geeft het verzuimportaal elektronisch inzicht in het verzuim binnen uw bedrijf. Ook hoe dat cijfer zich verhoudt tot het gemiddelde cijfer in de markt. En wat een verzuimende medewerker het bedrijf eigenlijk kost. Al die data is beschikbaar in het verzuimportaal. Natuurlijk compleet in lijn met de geldende privacy-wetgeving.

Oorzaken verzuim

Het verzuimportaal geeft ook een goed inzicht in de oorzaken van verzuim. Mogelijk is het een gevolg van een arbeidsconflict. Of zijn andere verzuim-gerelateerde zaken niet goed geregeld. Zoals een verzuim-protocol met duidelijke afspraken over verplichtingen van werknemer en werkgever. Humens heeft hierin een brede ervaring. Met Anne van Haga en Petra Oudshoorn, het kernteam van Humens, vullen wij bij Recht Door Zee onze expertise aan met twee heel ervaren en betrokken HR-professionals.