In 10 stappen naar duurzame inzetbaarheid

Toen Monique Ballering 10 jaar geleden Recht Door Zee oprichtte, had zij een droom: voor iedereen een passende plek in een bedrijf. Dit betekende dat casemanagers verder moeten kijken dan wet- en regelgeving. Omdat het om mensen gaat.

Hier vindt u onze 10 stappen naar duurzame inzetbaarheid. Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Wij staan u graag bij. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een afspraak met onze casemanagers.

Stap 1

Een medewerker komt thuis te zitten en verzuimt. Samen met de medewerker inventariseren wij wat er nodig is om weer aan de slag te gaan.

Stap 2

De medewerker bespreekt met de leidinggevende wat er nog wél mogelijk is. Eventueel samen met een inzetbaarheidscoach.

Stap 3

De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op.

Stap 4

De medewerker stelt zelf een plan van aanpak op. Een procesmanager of leidinggevende kan hierbij helpen.

Stap 5

Check of in de CAO of het arbeidscontract een loonaanpassing is opgenomen voor het salaris tijdens verzuim. Dit voorkomt verrassingen!

Stap 6

Periodiek adviseert de bedrijfsarts – of de inzetbaarheidscoach – over de inzetbaarheid van de medewerker. Deze past het plan van aanpak hierop aan.

Stap 7

Is de medewerker rond week 26 nog niet volledig teruggekeerd op het werk? Dan volgt een arbeidsdeskundig onderzoek.

Stap 8

Na een jaar is er een evaluatie: wat gaat goed en wat kan beter om de medewerker weer te laten terugkeren naar werk?

Stap 9

Wij blijven onderzoeken hoe de medewerker weer terug kan keren naar de eigen werkplek óf ander werk binnen het eigen bedrijf óf in een baan bij een andere werkgever.

Stap 10

Wie na 93 weken nog niet volledig inzetbaar is, vraagt een WIA-uitkering aan om na 104 weken een inkomen te behouden.

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op.