Verzuim kost tijd, geld en zorgt voor veel stress. Alleen pleisters plakken is niet voldoende. Wat nodig is, is een duurzame oplossing. Lees in deze blog van Monique waarom pleisters plakken als tijdelijke oplossing uiteindelijk niets oplost. Het gaat om een passende en structurele oplossing om verzuim te reduceren en inzetbaarheid te vergroten.

Vaak krijg ik de vraag of wij tijdelijk een Recht Door Zee Casemanager in kunnen zetten voor een organisatie. Uiteraard kunnen wij dat. Ik stel dan wel altijd de wedervraag met welk doel men tijdelijk een casemanager in wil zetten.

De ene keer gaat het om tijdelijke vervanging in verband met verzuim. Een ander keer is een organisatie op zoek naar ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie op verzuim. In beide gevallen is onze inzet altijd gericht op het bijdragen aan structurele oplossingen. Als wij in het kader van vervanging bij verzuim “tijdelijk op de winkel passen”, houden wij ondertussen onze ogen en oren open of er veranderingen mogelijk zijn waardoor het proces beter loopt.

Gedurende ons 10-jarig bestaan hebben wij samen met de mensen in diverse organisaties structurele veranderingen kunnen bewerkstelligen. Waardoor ook nadat wij zijn vetrokken verzuimreductie zich heeft voortgezet. Niet zo goed voor de retentie, maar wel goed voor het bereiken van ons teamdoel. Wij hebben namelijk één doel: de mensen in de organisatie inzetbaar krijgen én houden. Waarbij wij de regie daar neerleggen waar hij hoort, namelijk bij de verzuimende medewerker.

Onze werkwijze in de praktijk

Drie van onze Recht Door Zee Casemanagers hebben een aantal maanden een payroll-bedrijf mogen ondersteunen. Het doel was tijdelijke inzet tot het vaste team geformeerd zou zijn. Naast het “op de winkel passen” heeft het team de organisatie kunnen adviseren over het inrichten van de interne organisatie en de wijze van begeleiding waardoor zij deze organisatie weer een stukje verder heeft kunnen helpen.

Vorige week zijn twee van onze ervaren Recht Door Zee Casemanagers in het kader van tijdelijke vervanging bij een nieuwe opdrachtgever gestart. Ook hier is de intentie om meer te doen dan “op de winkel te passen”. Ons team denkt graag mee over het verbeteren van het huidige proces. Kan dit wellicht efficiënter of draagt een andere werkwijze bij aan de inzetbaarheid van de medewerkers?

Lieke en ik zijn vorige maand gestart bij een grote hospitality organisatie. Samen met de mensen in de organisatie willen wij verzuim structureel reduceren en inzetbaarheid vergroten. Dit doen wij altijd in een aantal stappen.

Stap 1 Inzicht geven in verzuimreductie
Het actuariële model dat Periscoop in samenwerking met Informens heeft ontwikkeld, heeft inzicht gegeven in de verzuimreductie die mogelijk is, rekening houdend met het huidige personeelsbestand.

Stap 2 Inzicht krijgen in het huidige proces
Op basis van deze rapportages en het reductiepotentieel hebben we samen met het team het huidige verzuimproces in kaart gebracht. Dit heeft goed inzicht gegeven in de verbeterpunten.

Stap 3 Draagvlak creëren
Nu we de verbeterpunten in kaart hebben, betrekken we een grotere groep belanghebbenden bij het proces. We toetsen of dit alle verbeterpunten zijn en stellen samen vast hoe we deze punten kunnen verbeteren. Wat ieders rol hierbij is en wat we van elkaar nodig hebben.

Stap 4 De uitwerking
De laatste stap is om op basis van deze uitwerkingen concrete afspraken te maken. Wij doen dat op een rechtdoorzee-manier. We maken geen vuistdikke rapporten die in een la verdwijnen. Samen met de mensen in de organisatie maken wij een verzuimbeleid en strategisch plan op 1 A4. Dit zorgt ervoor dat de mensen in de organisatie weer met mensen bezig kunnen zijn in plaats van met papieren tijgers.

Uitkomst: een win-winsituatie voor alle betrokkenen
Onze aanpak zorgt ervoor dat ons team bevlogen haar werk kan blijven doen en onze klanten niet alleen een casemanager krijgen die zorgt dat het werk wordt gedaan, maar die ook bijdraagt aan het structureel oplossen van verzuim en het vergroten van inzetbaarheid van alle medewerkers in de organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en hoe wij het verzuim in uw organisatie structureel kunnen oplossen en verlagen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie. We staan u graag te woord.