Voordat Sebastiaan van den Hoek kwam werken bij Recht Door Zee Casemanagement, heeft hij vele jaren als operationeel leidinggevende gewerkt in de kinderopvang. Hij gaf daar leiding aan teams die op kinderopvanglocaties de opvang van kinderen verzorgden. Zo kreeg hij ook te maken met medewerkers die zich ziek meldden. Sebastiaan vertelt hierover in zijn blog.

Destijds deed ik deze begeleiding meer op gevoel dan op basis van kennis over bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Mijn collega’s van HR attendeerden mij erop wanneer ik een Wvp-stap moest zetten. Zo nu en dan ondersteunden ze mij bij het voeren van verzuimgesprekken. Dit was prettig, maar voor mij niet leidend in de begeleiding van de zieke medewerker. Voor mij was wel belangrijk dat de medewerker altijd op de juiste plek aan het werk zou blijven. Op basis hiervan begeleidde ik, naast de verplichte Wvp-stappen, de zieke medewerker. Soms ging een medewerker na de verzuimperiode ander werk doen dan de begeleiding van kinderen op een kinderopvanglocatie. Zonder dat ik mij daar destijds bewust van was, begeleidde ik de medewerkers naar passend werk binnen de eigen organisatie.

Verandering van werkwijze

Een casus is mij altijd bijgebleven. Ook tijdens mijn huidige werkzaamheden denk ik er nog regelmatig aan terug. Jaren geleden meldde een medewerker, werkzaam op een kinderopvanggroep, zich ziek. De reden had te maken met een verandering van werkwijze op deze groep.

Waar word je blij van?

Ik nodigde de medewerker uit voor een gesprek. Op de vraag waar zij op dat moment blij van zou worden, antwoordde deze medewerker, ‘Muziek maken met kinderen’. Op de groep waar deze medewerker werkte, werd wekelijks op meerdere dagen muziek gemaakt. Het liefst zou deze medewerker als muziekdocent aan het werk gaan. Daarop ben ik in de organisatie gaan kijken of hier ruimte voor was. De medewerker was ziek, maar kon wel werken in aangepast werk. Uiteindelijk heb ik diverse locaties bereid gevonden om deze medeweker te laten re-integreren in uren als muziekdocent.

Goede inzet van medewerkers

Omdat de organisatie de muzieklessen zeer waardevol vond, besloot de organisatie deze medewerker een nieuwe baan aan te bieden als muziekdocent binnen de kinderopvang. Voor mij is dit een succesverhaal als het gaat om de inzet van medewerkers op de juiste plek. Wilt u ook dat uw medewerkers werken op een plek waar zij én u gelukkig van worden? Neemt u dan contact op met mij of een van mijn collega’s. Wij geven graag advies.