Eigenrisicodrager, ERD of eigen risico dragen

Eigenrisicodrager, ERD of eigen risico dragen gaat om het verantwoordelijk blijven voor de re-integratiebegeleiding van (ex-) medewerkers na 2 jaar ziekte en de daarbij behorende kosten. En ook om de betaling van de WGA-uitkering.

Omdat het ingewikkelde materie is, gaan wij in een drieluik uitleggen wat eigenrisicodrager (ERD) is én wat het voor een organisatie kan opleveren. In drie artikelen nemen we je mee in eigen risico dragen WGA. We beginnen met wat is eigenrisicodrager, wat zijn de werkgevers- en medewerkersverplichtingen bij het eigen risico dragen en tot slot de rol en toegevoegde waarde van een WGA-Casemanager bij het eigen risico dragen. We beginnen met kennisdelen over de wet- en regelgeving om tot wat is eigenrisicodrager te komen.

WIA: WGA of IVA

Alle medewerkers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat betekent dat medewerkers na 2 jaar ziekte recht kunnen hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering. UWV voert de WIA-keuring uit. De WGA-uitkering komt voor een groot deel voor de rekening van de werkgever. De IVA-uitkering niet.

Instroom WGA 35-100%

Vanaf de eerste ziektedag begin je met de verzuimbegeleiding én volg je de Wet verbetering poortwachter. Na 2 jaar ziekte volgt een WIA-aanvraag. Wanneer de uitkomst van de WIA-keuring WGA 35-100% is, wordt dit toegerekend aan de werkgever.

Publiek verzekerd of eigenrisicodrager

Als werkgever heb je de keuze. Je kan het risico voor de WGA publiek verzekeren of eigenrisicodrager worden en bij een private verzekeraar een verzekering afsluiten.

Ben je publiek verzekerd, dan is UWV verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding. Bij het eigen risico dragen is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding, waardoor je meer grip hebt op de re-integratiebegeleiding én kunt besparen.

Invloed werkgever publiek verzekerd

Ben je geen eigenrisicodrager dan heb je weinig tot geen invloed op de re-integratiebegeleiding. De begeleiding wordt gedaan door UWV. Als werkgever kan je regie voeren door bijvoorbeeld een bezwaar bij UWV in te dienen tegen een beschikking.

Invloed werkgever eigenrisicodrager

Als eigenrisicodrager blijf je verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van de (ex-)medeweker. Dat betekent dat je maximaal invloed kan uitoefenen op de begeleiding. Je onderhoudt de contacten met de (ex-)medewerkers, je weet wat er speelt en kan eventueel sanctioneren.

Voordelen eigenrisicodrager

  • Korte lijntjes met de (ex-)medewerker
  • Stimuleren van re-integratie
  • Aanvragen van herbeoordeling om een andere mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen (bijvoorbeeld van WGA 80 – 100% naar IVA)
  • Invloed op de hoogte van de schadelast

Voorbeeld invloed eigenrisicodrager

Er is een WGA 80-100% arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Omdat de lijntjes met de (ex-) medewerkers kort zijn, weet je als (ex-)werkgever of beperkingen toenemen. Je vermoedt dat er sprake is van duurzaam arbeidsongeschiktheid (voor altijd blijvende invaliditeit). Je kan meteen een interventie inzetten. Op basis daarvan een herbeoordeling aanvragen bij UWV én aansturen op een IVA-uitkering.

De IVA-uitkering komt niet voor rekening van de werkgever. Ook de re-integratiebegeleiding stopt direct. Naast het voordeel voor de werkgever is er ook (mogelijk) voordeel voor de (ex-)medewerker. Een hogere uitkering tot aan zijn pensioen én vrijstelling van re-integratieverplichtingen.

Waarom kies je voor eigen risico dragen

Je kiest ervoor om eigenrisicodrager te zijn, omdat je regie in eigen hand hebt. Je wilt optimaal sturen op re-integratiebegeleiding én er geld mee besparen.

Wanneer is ERD interessant

Eigenrisicodrager worden is niet voor elk bedrijf interessant. Het is een financiële afweging en heeft onder meer te maken met de bedrijfsgrootte en loonsom.

Door zelf de regie te houden op de re-integratiebegeleiding van je arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kan je invloed uitoefenen op de WGA-schadelast. Je kan twee keer per jaar een verzoek indienen op eigenrisicodrager te worden per 1 januari of per 1 oktober.

Conclusie: laat je adviseren over eigenrisicodrager

Een geregistreerde casemanager met de specialisatie Risk Management Sociale Zekerheid kan voor je uitrekenen of het interessant is om eigenrisicodrager te worden. Hij is namelijk gespecialiseerd in het berekenen van de schadelast, een plan van aanpak schrijven, doel en resultaten bepalen.

Stel je vraag aan onze casemanagers


 

2021-02-11T11:22:23+01:0007 juli 2020|Kennis delen|

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Titel

Ga naar de bovenkant