Eigenrisicodrager WGA verplichtingen

Overweegt u om over te stappen naar eigenrisicodrager WGA? In dit tweede artikel over eigenrisicodrager, laten we zien aan welke wettelijke verplichtingen u als werkgever én als (ex-)medewerker moet voldoen. We nemen u mee in hoe het werkt en geven een voorbeeld uit de praktijk.

Eigenrisicodrager WGA in het kort

Als eigenrisicodrager WGA blijft u verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van de (ex-)medeweker. Dat betekent dat u maximaal invloed kunt uitoefenen op de re-integratiebegeleiding. U onderhoudt de contacten met de (ex-)medewerkers, u weet wat er speelt en kunt eventueel sanctioneren.

Wettelijke verplichtingen werkgever bij eigenrisicodrager zijn

 • Maximaal 10 jaar een deel van WGA-uitkering betalen
 • Begeleiding inzetten op het behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid voor de WGA-gerechtigde
 • Periodiek evalueren Plan Van Aanpak
 • Opleggen van sancties bij het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Wettelijke verplichtingen WGA-gerechtigde bij eigenrisicodrager zijn

 • Werken aan herstel
 • Inspanningen verrichten op het vinden van passend werk om daarmee de uitkering te beperken
 • Reageren op bijvoorbeeld een oproep voor een spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige
 • Doorgeven van wijzigingen in de persoonlijke situatie (gezondheid, inkomen, meer of minder werken, re-integratietraject of adres)

Begeleiding eigenrisicodrager WGA-Casemanager

Niet alle casemanagers kunnen begeleiding geven bij het eigen risico dragen. Een geregistreerde Crov® of ROV® met de specialisatie Risk Management Sociale Zekerheid is post-hbo opgeleid om te ondersteunen bij eigenrisicodrager.

In de opleiding leert de casemanager regie te voeren over de forse sociale zekerheidsgeldstromen in de organisatie. Zo kan hij de totale schadelast, de verschillende fases van de uitkering én de gevolgen daarvan berekenen.

Daarnaast weten de gespecialiseerde casemanagers dat sociale zekerheid heel veel risico’s heeft. Zij kunnen adviseren in het voorkomen van risico’s. En adviseren wat u daarvoor nodig hebt.

Hoe werkt een casemanager bij het eigen risico dragen

 1. Inrichten van het proces voor ERD
 2. Schadelast per dossier bepalen
 3. Totale schadelast bepalen
 4. Prioriteiten stellen in de dossierbehandeling
 5. Beoordelen van beschikkingen UWV
 6. Bezwaar indienen bij UWV
 7. Periodiek contact met WGA-gerechtigde
 8. Plan Van Aanpak re-integratie maken
 9. Financiële gevolgen in kaart brengen voor de (ex-)medewerker
 10. Uitleg geven over wetten en wijzigingen
 11. Factuur UWV controleren
 12. Resultaten bijhouden en inzichtelijk maken voor de werkgever

Een voorbeeld eigenrisicodrager bij Recht Door Zee

Een Recht Door Zee Casemanager krijgt een dossier van een ex-medewerker. In het dossier staat dat de ex-medewerker 2 jaar ziek is geweest tijdens het dienstverband en nu 1 jaar uit dienst is. Doordat u intensief contact onderhoudt met uw ex-medewerker hoort u dat de beperkingen toenemen. U vermoedt dat er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid. Daarom vraagt u een herbeoordeling aan bij UWV.

In bovenstaand geval heeft UWV een IVA-uitkering toegekend. Hierdoor krijgt de ex-medewerker een 5% hogere uitkering tot aan zijn pensioen én wordt hij vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Het grootste voordeel voor de werkgever is, dat de IVA-uitkering niet wordt doorbelast aan de werkgever.

Door intensieve re-integratiebegeleiding en contact met uw (ex-)medewerkers kan je de WGA-schadelast beperken. Een WGA 80-100% dossier kost als snel tussen € 100.000 en € 150.000. Intensieve begeleiding loont. En scheelt duizenden euro’s per jaar.

Conclusie: laat uw schadelast berekenen

Twijfelt u of het eigen risico dragen iets is voor uw organisatie? Laat u adviseren door een Recht Door Zee WGA-Casemanager met de specialisatie Risk Management Sociale Zekerheid.

We adviseren u graag over:

 • Beperken van de schadelast
 • Wat gaat het kosten als we de komende 10 jaar niks doen
 • Hoe gaat u te werk
 • Wat levert het op
 • Hoe moet u dat organiseren

Onze casemanagers berekenen graag uw schadelast


2021-02-11T11:20:41+01:0007 juli 2020|Kennis delen|

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Titel

Ga naar de bovenkant