Digitale duurzaamheid betekent stilstaan bij wat wij mensen met elkaar bereikt hebben. Met de #dagvandedigitaleduurzaamheid willen we bewustzijn en betrokkenheid creëren over hoe wij ons maatschappelijk digitaal geheugen kunnen veilig stellen voor nu en in de toekomst. Wij hebben geen cultureel erfgoed, maar wel bergen mensenkennis.

Als casemanagementbureau bereik je veel met mensen en werkgevers. Denk aan een vroegtijdige aanvraag voor de WIA, het beëindigen van een slapend dienstverband of alle verzuimgesprekken waarin je advies geeft aan de medewerker en werkgever. Informatie die je in je organisatie wil veiligstellen voor nu en in de toekomst. Het gaat er niet om wie het is, wat iemand heeft en wanneer iemand weer aan het werk moet. Het gaat juist om hoe het gaat, wat iemand nodig heeft en hoe we voor de werknemer en werkgever zorgen.

Daarom doen wij mee aan de dag van de digitale duurzaamheid. Wij borgen en delen onze kennis voor onszelf en voor iedereen die met verzuim te maken krijgt. Nu en in de toekomst. Hier op onze website.