Casemanagement taakdelegatie heeft veel voordelen. Zo mag de casemanager taakdelegatie al vanaf de eerste ziektedag medische uitvraag doen. Gerly Brader benoemt de voordelen en deelt als casemanager onder taakdelegatie zijn ervaring over de samenwerking met de bedrijfsarts in deze blog:

Bijdragen aan duurzaam herstel

Als register casemanager bij Recht Door Zee Casemanagement heb ik mij verder gespecialiseerd in casemanagement taakdelegatie (verlengde arm van een bedrijfsarts). Niet omdat ik uitgekeken ben in mijn rol als casemanager, maar omdat ik van mening ben dat je als taakgedelegeerde van de bedrijfsarts een serieuze bijdrage kan leveren aan het duurzaam herstel van een medewerker. Tevens heb je zo een kortere lijn met de medewerker en de organisatie. Als adviseur, begeleider en sparringpartner van de werkgever doe je in zekere zin afstand van je ‘casemanagerspet’.

Samenwerking bedrijfsarts

Als taakgedelegeerde krijg je het vertrouwen van één of meer bedrijfsartsen waar je mee samenwerkt. Op dit moment werk ik samen met twee bedrijfsartsen en ben ik zeer tevreden over deze samenwerking. Ik zit niet op de stoel van de bedrijfsarts, maar ik kan en mag de volledige medische ins en outs van de verzuimende medewerker vragen en noteren. Dit alles gebeurt conform de AVG-richtlijnen. Alles gebeurt in vertrouwen en is bekend bij de medewerker. Het daadwerkelijke re-integratieadvies komt uiteindelijk van de bedrijfsarts.

Voordelen

Als taakgedelegeerde merk je dat je vanaf de eerste verzuimdag al van meerwaarde kunt zijn. Een consult met de bedrijfsarts kan vaak pas na een aantal weken worden ingepland. Door sneller met de medewerker in gesprek te gaan, merk ik dat de medewerker zich meer openstelt. Hierdoor komt de hulpvraag vaak sneller ter sprake. Het gevolg hiervan is dat ik een beter beeld kan vormen en een uitgebreidere medische anamnese kan schetsen voor de bedrijfsarts. De bedrijfsartsen waar ik mee samenwerk hebben gemiddeld 20 tot 25 minuten voor een consult en het opstellen van hun rapportage.

Door vanuit mijn rol als taakgedelegeerde het consult te voeren met de medewerker, ervaart deze geen tijdsdruk. De drempel is lager. De medewerker voelt zich beter gehoord en je bouwt tegelijkertijd een vertrouwensband op. Behalve dat je naar de medische aandoening vraagt, vraag je onder andere ook naar de passie, wat de medewerker mist en wat deze nodig heeft om duurzaam terug te keren naar zijn of haar functie.

Positieve feedback bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen zijn erg te spreken over de invulling van de rol casemanager taakdelegatie. Hierdoor ontstaat er voor hen meer tijd en ruimte om hun expertise in te zetten bij langdurige en complexe verzuimsituaties.

Positieve feedback klanten

De klanten ervaren kortere wachttijden en ontvangen vaak dezelfde dag nog een verzuimrapportage waarmee ze een Plan van aanpak met hun medewerker kunnen opstellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over casemanagement taakdelegatie? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde casemanagers via 036-7370084 of info@rechtdoorzeecasemanagement.nl.