Als interim casemanager werkt Angelique Meijerink aan verschillende opdrachten en helpt zij organisaties grip te krijgen op verzuim. Dat kan op dossier- maar ook op organisatieniveau.

Als casemanager is zij een sleutelfiguur in het verzuimproces en specialist op gebied van wet- en regelgeving. Angelique is op de hoogte van relevante ontwikkelingen en kan in kaart brengen wat de best passende oplossing is voor een bedrijf en medewerkers. In deze blog beschrijft Angelique twee voorbeelden van de meerwaarde van interim casemanagement.

Extra ondersteuning

Het verzuim binnen een organisatie was in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat werd vooral veroorzaakt door het lange verzuim. Leidinggevenden hadden extra ondersteuning nodig bij het lange verzuim om tijdig de juiste stappen te nemen, rekening houdend met wet- en regelgeving. Zij misten de specifieke kennis en ervaring hierover, zodat het risico op loonsancties en WGA-instroom toenam.

Verschuiving van verantwoordelijkheden

Samen met de interne afdeling Onderbouwd Verzuim heb ik gezorgd voor een verschuiving van het casemanagement en regie voor langdurige verzuimdossiers van de leidinggevenden naar de interne afdeling verzuim. Dat resulteert onder meer in een lager ziekteverzuim, minder WGA-instroom en minder loonsancties. Door deze wijziging in verantwoordelijkheden kunnen leidinggevenden doen waar zij goed in zijn: het aansturen van medewerkers, óók en juist als deze (gaan) re-integreren. De afdeling Onderbouwd Verzuim is als specialist verantwoordelijk voor de verplichtingen vanuit Wet Poortwachter. En niet minder belangrijk: zij dragen oplossingen aan op gebied van verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid.

Verzuim zonder werkgever

Bij een andere opdracht doe ik de verzuimbegeleiding van medewerkers die werken bij de klanten van mijn opdrachtgever. Ik begeleid niet alleen de medewerkers die een dienstverband hebben, maar ook mensen die ziek uit dienst zijn gegaan. Voor deze laatste groep blijft mijn opdrachtgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de uitbetaling van de ZW-uitkering zolang er nog sprake is van ziekte. De uitdaging is om de arbeidsmogelijkheden te benutten terwijl er geen werkgever meer is. Immers, de medewerker is aan het eind van het dienstverband ziek uit dienst gegaan.

Zoekprofiel met veel geduld

Voor een medewerker die al bijna een jaar ziek is en weer deels zou kunnen werken, heb ik naar mogelijkheden gezocht. Samen met de werkcoach van de opdrachtgever hebben we een zoekprofiel opgesteld. Als casemanager heb ik inzicht in de werkzaamheden die de medewerker kan verrichten, rekening houdend met beperkingen die de bedrijfsarts heeft gesteld. Voor het vertrouwen van deze medewerker was het belangrijk dat er vanaf de start sprake was van een goede begeleiding, geduld en begrip.

Knelpunten onderzoeken

Aan de hand van dit zoekprofiel heeft de werkcoach deze medewerker kunnen plaatsen bij een relatie waar hij op een veilige werkplek verder kan re-integreren tot volledig herstel. Echter voordat het tot een plaatsing komt, zijn er een aantal hobbels te nemen met elkaar. De medewerker kwam niet naar het eerste kennismakingsgesprek. Je kunt twee dingen doen in zo’n geval: verwijzen naar de regelgeving en maatregelen nemen of nagaan waar het knelpunt zit en hierop acteren. Bij Recht door Zee Casemanagement zijn wij altijd voorstander om eerst het knelpunt te onderzoeken. Sanctioneren kan altijd nog. In dit geval is de klantmanager met de medewerker meegegaan naar het gesprek en is in de medewerker inmiddels tot volle tevredenheid aan het re-integreren met zelfs een kans op indiensttreding. Dit zijn de pareltjes waar je het voor doet, samen met je opdrachtgever!