Casemanagement Taakdelegatie

De privacywetgeving bemoeilijkt de werkgever om een gesprek te voeren over de inzetbaarheid van de medewerker. Daardoor zitten medewerkers soms onnodig lang thuis. Als werkgever heeft u advies nodig van de bedrijfsarts. En dan loopt u tegen lange wachttijden aan.

Een oplossing is casemanagement taakdelegatie. Bij casemanagement taakdelegatie heeft de geregistreerde casemanager CMTD namens de bedrijfsarts contact met de medewerker, maar hij zal nooit een oordeel vormen over de arbeidsongeschiktheid.

De casemanager taakdelegatie bespreekt met de medewerker de mogelijkheden tot werkhervatting. Hij overlegt met de bedrijfsarts en geeft concreet advies aan de werkgever. Daarna kunnen de werkgever en medewerker samen aan de slag met de inzetbaarheid. De casemanager taakdelegatie kan al vanaf de eerste ziektedag worden ingezet. Dat voorkomt langdurig verzuim.

Casemanager Taakdelegatie

 • Geeft direct inzicht in arbeidsmogelijkheden
 • Heeft direct inzicht in medisch en/of gedragsmatig verzuim
 • Bespreekt met de medewerker werkhervattingsmogelijkheden
 • Is altijd gecertificeerd
 • Mag medische uitvraag doen
 • Schakelt direct met de bedrijfsarts
 • Kent alle wet- en regelgeving omtrent ziekteverzuim en WIA

Voordelen van Casemanagement Taakdelegatie

 • Snellere re-integratie bij de werkgever
 • Snellere werkhervatting
 • Snellere hervatting in eigen werk
 • Doelgericht uitvragen van arbeidsmogelijkheden
 • Verlaging verzuimduur
 • Lagere kosten door minder inzet bedrijfsarts

Onze werkwijze

Omdat het om mensen gaat

Voor iedereen een passende werkplek op de arbeidsmarkt. Dat is wat wij geloven. Iedereen wil werken. Ieder mens is uniek. Iedere organisatie is uniek. Wij staan voor vrijheid, eerlijkheid, toewijding, ontwikkeling en veiligheid. Zo werken we met onze opdrachtgevers. Altijd rechtdoorzee.

Wij krijgen mensen in beweging, pakken door en gaan het gesprek aan, zodat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Van medewerkers en ondernemers wordt ondernemerschap verwacht om duurzaam inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Daar dragen wij onze kennis en ervaring graag aan bij. Door kennis te delen, te meten en samen te werken, zijn we sterker in de toekomst.

Vrijblijvend advies nodig?

Recht Door Zee Casemanager Cynthia helpt u graag.

06 – 83 53 40 82

Liever gebeld worden?

Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u.


Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op.