Ziekteverzuim begeleiden was altijd al ingewikkeld. De coronasituatie maakt het nog ingewikkelder. Bedrijfsartsen staan nu extra onder druk. Medewerkers melden zich ziek en werkgevers mogen niet vragen waarom. Werkgevers kunnen niet de juiste hulp kunnen bieden. En hebben geen inzicht hebben in de arbeidsmogelijkheden van de medewerker. Dit kan anders: Casemanagement Taakdelegatie.

Ontstaan van Casemanagement Taakdelegatie

Door het tekort aan bedrijfsartsen is Casemanagement Taakdelegatie ontstaan. De Casemanager Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. Hierdoor kan de bedrijfsarts efficiënter ingezet worden.

In tegenstelling tot de werkgever, mag een Casemanager Taakdelegatie met de medewerker in gesprek over zijn mogelijkheden. Hierdoor is al vanaf dag één duidelijk of een medewerker door ziekte niet kan werken of door de wereldwijde gezondheidssituatie. Bekijk hier de verantwoordelijkheden van een casemanager taakdelegatie.

Verkouden en klachten

Stel, een medewerker is verkouden en heeft klachten. Normaal gesproken zou hij doorwerken, maar volgens de RIVM-richtlijnen moet hij thuisblijven. De werkgever mag de reden van ziekmelding niet vragen. De Casemanager Taakdelegatie mag dit wel. In dit voorbeeld is er geen sprake van ziekte, waardoor medewerker niet kan werken. Werkgever en medewerker kunnen dan ook direct afspraken maken over thuiswerken of opnemen/toekennen van verlof.

Door het inzetten van een Casemanager Taakdelegatie weten zowel werkgever als medewerker direct waar ze aan toe zijn. Hierdoor zijn medewerkers sneller inzetbaar en wordt verzuim voorkomen. Verzuim oplossen doe je samen, omdat het mensen gaat. Door Casemanagement Taakdelegatie komen mensen sneller in beweging. Ze gaan sneller in gesprek over inzetbaarheid, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

Arbodienstverlening met casemanagement taakdelegatie