Verantwoordelijkheid nemen, dat doe je samen! Daar begon mijn reeks bouwstenen van de Commissie-Borstlap. Inmiddels zijn we 5 weken verder en is dit de laatste bouwsteen. De bouwsteen die past bij mijn visie en mijn bedrijf.

Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid

De huidige voorzieningen om mensen deel te nemen aan de arbeidsmarkt werken onvoldoende. De verblijfsduur in uitkeringen is té lang, waardoor mensen langdurig uitvallen. Onze sociale wet- en regelgeving is er op ingericht dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Werkgevers wachten vervolgens op de wet- en regelgeving en komen dan in actie. Dan werkt het sociale zekerheidsstelsel niet. Volgens de commissie is een actieve, effectieve en individuele begeleiding nodig om mensen sneller deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt.

 

Het advies van de Commissie-Borstlap

Kijk naar het individu en begeleid actief, dat stimuleert werkgeverschap.

Advies 1: Voorkom (langdurige) uitval door tijdig switchen en publiek-private samenwerking

Beperk zoveel mogelijk kort en langdurige uitval door ziekte of werkloosheid. Dat kan je voorkomen door mensen tijdig te laten switchen naar minder belastend of beter passend werk. Dit vergt continue investering in ontwikkeling.
Er moet worden gestreefd naar transities van werk naar werk, waarbij mensen niet afhankelijk worden van een uitkering. Om dit in goede banen te leiden stelt de commissie loopbaanwinkels en publiek-private samenwerking voor. Door samen de handen ineen te slaan met werkgevers, onderwijsinstellingen, uitzendbedrijven, gemeenten en UWV sta je sterker voor een effectieve arbeidsbemiddeling.

Advies 2: Organiseer wederkerigheid

Wederkerigheid betekent dat mensen die ondersteuning krijgen, verplicht de handen uit de mouwen moeten steken. Iedereen krijgt een effectieve en persoonlijke begeleiding. Er wordt gekeken naar kennis en vaardigheden die op de arbeidsmarkt gevraagd worden en naar de persoonlijke interesses en talenten. Met die informatie ga je aan de slag.
Bij de ondersteuning en begeleiding zijn er wel verplichtingen. Men moet zich vanaf dag 1 actief inzetten in een gestructureerde setting om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en aan te pakken.

Advies 3: Investeer in volwaardige participatie aan de basis van de arbeidsmarkt

Veel bijstandontvangers participeren niet volwaardig in de arbeidsmarkt. Er moet onderzocht worden hoe we meer werkplekken kunnen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is genoeg waardevol werk dat tegen wettelijk minimum loon door bijstandontvangers uitgevoerd kan worden. Nu gaan er vaak kansen om aan het werk te komen verloren door wet- en regelgeving. Zo hebben extra inkomsten een nadelig effect op toeslagen én de bijstandsuitkering voor bijstandontvangers. Daarom moeten bestaande inkomensregelingen worden vereenvoudigd en losgekoppeld worden van de ondersteuning. Er moet één heldere inkomensregeling komen die bijverdienen stimuleert.

 

Wat kunnen we nu al doen?

Het is altijd belangrijk te weten hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Zijn er medewerkers die op hun tenen lopen en waar risico op arbeidsongeschiktheid dreigt? Welke mogelijkheden bied je medewerkers om tijdelijk werkzaamheden aan te passen en zo arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Zijn er medewerkers die binnenkort of over een aantal jaren problemen zouden kunnen krijgen hun werk dat ze nu doen? Doordat het lichamelijk of geestelijk te belastend zou kunnen worden. En worden deze medewerkers nu al begeleid en zo ja, hoe?

Welke mogelijkheden bied je medewerkers om zich te ontwikkelen voor minder belastend of beter passend werk? En hoe realistisch is de mogelijkheid te switchen naar ander werk binnen de eigen organisatie?

Allemaal vragen die je als organisatie kan beantwoorden. Heb je de vragen beantwoord, dan kan je een plan aanpak bedenken en uitvoeren.

 

Wat doet Recht Door Zee Casemanagement nu al?

Wij passen op elkaar. Ondanks dat wij bij verschillende opdrachtgevers werken, hebben we veel contact onderling. Iedereen heeft de vrijheid om tijdelijke aanpassingen in het werk te maken om risico op arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. We stimuleren niet alleen gezonde geest zoals een opleidingsbudget voor ontwikkeling, bouwsteen 3. We vergoeden ook het sportschool abonnement. Door deze maatregelen is ons team intrinsiek gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken. Onze missie is dat er voor iedereen een plek is in een organisatie. Daarin zijn wij zelf geen uitzondering. Als ambassadeur van Stichting Held en Daad leiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot Recht Door Zee Casemanager. We stimuleren ondernemers om ons heen om ons voorbeeld te volgen.
Als wij toch afscheid nemen van een van onze medewerkers, dan blijven wij elkaars ambassadeur en blijven we voor elkaar zorgen.

 

Laten we verder kijken dan wet- en regelgeving. Omdat het om mensen gaat.

Monique