Nederland int belastingen en premies voor iedereen die werkt. Er zijn grote fiscale verschillen tussen zelfstandigen en medewerkers. Voor mij als ondernemer betekent dit een wirwar aan regels en subsidies waar je rekening mee dient te houden. Niet voor niets heeft de Commissie-Borstlap daar wel iets op aan te merken heeft.

Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.

Gelijke fiscale behandeling voor iedereen die werkt én een basisinkomenszekerheid. Dat klinkt positief. Helaas is daar veel wetgeving voor nodig om het waar te kunnen maken. Aangezien de wetgeving er nog niet is, kunnen we als ondernemer nog niet zoveel doen. Wat we wel kunnen doen, is kijken wat het zou kunnen betekenen als de wetgeving zo wordt aangegeven als de Commissie-Borstlap adviseert.

Alle medewerkers betalen hoge belastingen en premies. De fiscale voordelen om als zelfstandige te werken zijn daardoor aantrekkelijk. Als zelfstandige betaal je minder belasting en heb je netto meer inkomsten. Op korte termijn levert dat veel rendement. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat regulier werk steeds vaker wordt gedaan door zelfstandigen.
Werk je als zelfstandige, dan kan je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ouderdom. In de praktijk betekent dat een hele dure verzekering. En dat hebben veel zelfstandigen er niet voor over. Kan een zelfstandige onverwacht niet meer werken, dan kan hij een beroep doen op de bijstand. En dat terwijl ze daar geen bijdrage aan hebben geleverd. Dat is onacceptabel vindt de Commissie-Borstlap.

Het advies van de Commissie-Borstlap

Behandel medewerkers op dezelfde manier als zelfstandigen.

Advies 1: Kom tot lagere lasten van arbeid en een gelijke fiscale behandeling van arbeid

Iedereen die werkt moet op dezelfde manier worden belast over de inkomsten uit arbeid.
• Kijk in hoeverre belastingen en premies op reguliere arbeid verlaagd kunnen worden, zodat het reguliere werk weer goedkoper en aantrekkelijker wordt.
• Schaf de fiscale voordelen voor zelfstandigen af, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Advies 2: Werk toe naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen die werkt

Iedereen die werkt moet beschermd worden tegen arbeidsongeschiktheid. De medewerkers zijn automatisch door het betalen van premies verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. En er is een grote groeiende groep zelfstandigen die niet verzekerd is bij arbeidsongeschiktheid. Doordat mensen steeds vaker afwisselend of gelijktijdig medewerker én zelfstandige zijn, moet er één verzekering komen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico waar iedereen aan meebetaalt. Dit creëert gelijkheid en scheelt veel administratieve rompslomp bij verzekeraars.

Advies 3 Creëer uniforme voorwaarden voor pensioenvoorzieningen

Het basisinkomen voor de oude dag is geregeld met de AOW en eventueel aanvullende collectieve voorzieningen. Voor aanvullend pensioen boven de AOW gelden verschillende verplichtingen die ook weer afhangen van het soort contract dat iemand heeft. Om een gelijk speelveld te creëren voor iedereen die werkt, moet er één aanvullende voorziening bovenop de AOW komen.

Wat betekent bouwsteen 4 voor jou als ondernemer?

Het kabinet heeft al stappen gezet om voor zelfstandigen de aftrekposten in de inkomstenbelasting, inclusief de zelfstandigenaftrek, te verlagen. De commissie wil nog een stap verder gaan. Ze wil de huidige ondernemersfaciliteiten, inclusief de MKB-winstvrijstelling, helemaal afbouwen. Voor de DGA willen zij het winstaandeel van de vennootschap onmiddellijk belasten. Ook moeten de fiscale faciliteiten voor ondernemers gericht worden op het in de onderneming aangewende kapitaal in de vorm van een vermogens-of investeringsaftrek. Ondernemerschap kan volgens de commissie nog steeds worden gestimuleerd door ondersteunende voorzieningen te bieden, gericht op het investeren. Deze maatregelen betekenen forse lastenstijgingen voor zelfstandigen, met name voor diegenen die voornamelijk arbeid en weinig kapitaal inzetten in hun ondernemingsactiviteit. Zij zijn zeker niet gebaat bij een fiscale capaciteit gericht op kapitaalvorming in de onderneming.

MKB-Nederland is tegen de adviezen van de commissie en wijst de voorstellen tegen zwaardere belasting op het ondernemerschap af. Volgens hen vergelijkt de commissie ondernemers met elke andere (zelfstandig) werkenden, terwijl hun risico’s groter zijn en volledig voor eigen rekening komen. Je kunt ongelijke gevallen dus niet gelijk behandelen. Op deze manier wordt het ondernemerschap ontmoedigd en ondermijnd met eventuele negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Mijn mening als ondernemer ten opzichte van deze bouwsteen?

Als MKB-ondernemer ben ik het eens met de mening van MKB-Nederland. Een ondernemer is niet te vergelijken met een zelfstandige zonder personeel. Het is prima om voor zelfstandigen meer te regelen, maar laat alsjeblieft MKB-Nederland als motor van de Nederlandse maatschappij ondernemen zodat wij ondernemers ons bezig kunnen houden met het bieden van werkgelegenheid. Daar is het bedrijfsleven bij gebaat, niet bij nog meer regeltjes en kosten voor ondernemers.

Laten we verder kijken dan wet- en regelgeving. Omdat het om mensen gaat.

Monique