Ontwikkelen en leren of leren ontwikkelen? Voor de een is het een studie volgen en voor de ander is het iets nieuws leren op de werkvloer. Als ik zie wat ik elke dag leer en hoe ik mij blijf ontwikkelen in mijn vakgebied, ben ik blij met bouwsteen 3 van de Commissie-Borstlap. Want door elke dag te leren word je een betere versie van jezelf en ben je toekomstbestendig voor de arbeidsmarkt. Als iedereen er zo over denkt, dan krijgen organisaties de beste medewerkers die zij zich kunnen voorstellen. Nu is alleen de vraag hoe u dat voor elkaar krijgt.

Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren.

Na mijn visie over het creëren van een overzichtelijk contractvormenstelsel, buig ik mij deze week over bouwsteen 3 “Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren”. Waarom is deze bouwsteen nodig? Wat is het advies van de commissie? Hoe kunt u dit nu al toepassen in uw eigen organisatie? Wat doe ik om mijn bedrijf, Recht Door Zee Casemanagement, toekomstbestendig te houden? En mijn team de gelegenheid te geven zich te blijven ontwikkelen?

Waarom is de bouwsteen nodig?

Op dit moment zijn er verschillende voorzieningen om kennisveroudering tegen te gaan voor de individu als de maatschappij. Helaas worden de bestaande voorzieningen niet altijd gevonden door medewerkers en werkgevers. Ook sluiten de voorzieningen vaak niet aan bij de behoeftes van medewerkers. Daardoor ontstaat er een tweedeling. Medewerkers die het wel kunnen betalen en medewerkers die het niet kunnen betalen om te investeren in hun eigen duurzame inzetbaarheid. De Commissie vindt dat alle medewerkers beschermd moeten worden tegen kennisveroudering en in staat worden gesteld om duurzaam inzetbaar te blijven.

Het advies van de Commissie-Borstlap

Omdat er te weinig geïnvesteerd wordt door werkgevers, moet dit gereguleerd worden in ons sociale zekerheidsstelsel.

Advies 1: Ken iedereen een individueel ontwikkelbudget toe

Iedereen krijgt een gelijk individueel ontwikkelbudget. Gedurende de hele loopbaan is het budget beschikbaar en kan het worden aangevuld bij wisseling van werk. Het ontwikkelbudget kan worden gebruikt up-to-date te blijven in je vak of om een nieuw beroep te leren.

Advies 2: Creëer een loopbaanwinkel

Iedereen moet actief aan de slag met zijn eigen loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor moet ondersteuning komen vanuit een landelijke organisatie, de loopbaanwinkel. Alle werkenden zijn verplicht periodiek te komen en te werken aan hun leer- en ontwikkeldoelen met onafhankelijke begeleiding. Gebeurt dit niet, dan wordt er gekort op sociale voorzieningen.

Advies 3: Kom tot een geïntegreerde aanpak om het risico van kennisveroudering tegen te gaan

Het individuele ontwikkelbudget en de loopbaanwinkel hebben alleen kans van slagen als alles goed op elkaar is afgestemd en is verankerd in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Wanneer dit lukt, dan krijgt u ook de groep in beweging die zich wil ontwikkelen, maar daar niet in slaagt.

Wat kun je nu al doen?

Of een individueel ontwikkelbudget en een loopbaanwinkel er echt gaan komen, zal de toekomst uitwijzen. U kunt nu al nadenken hoe u bij de medewerkers kennisveroudering tegengaat en ze kunt ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Door de focus te leggen op persoonlijke ontwikkeling en scholing van medewerkers zijn ze duurzaam inzetbaar.

Stel uzelf de vraag of er medewerkers zijn die al aan de fysieke of mentale grenzen van hun kunnen zitten? Hoe lang zijn deze medewerkers nog duurzaam inzetbaar? Wat kan ik als werkgever doen om mijn werkgevers toekomstbestendig te maken voor mijn organisatie en voor de arbeidsmarkt? Door deze vragen concreet te beantwoorden, bent u toekomstgericht bezig met uw medewerkers, uw organisatie en een duurzame arbeidsmarkt.

Wat doet Recht Door Zee Casemanagement nu al?

Wij werken met een team van vakprofessionals. Daarom vinden wij het belangrijk om in ontwikkeling te investeren. Iedereen krijgt jaarlijks een opleidingsbudget en elke medewerker stelt samen met ons zijn opleidingsdoelen vast. Wanneer de vakinhoudelijke kennis op orde is, kan het budget voor persoonlijke ontwikkeling gebruikt worden.

Een van onze medewerkers had interesse in een studie positieve psychologie. De kennis kon zij direct toepassen tijdens het ontwikkelen van een training voor leidinggevenden. Door op een andere manier naar verzuim te kijken en leidinggevenden in hun kracht te zetten, heeft zij een positieve wending gegeven aan de wijze van verzuimbegeleiding. Een win-win situatie voor onze medewerker en voor onze opdrachtgevers. Door te investeren in ontwikkeling van ons team zorgen we voor een toegewijd team en zorgen we samen voor de toekomstbestendigheid van Recht Door Zee Casemanagement.

Laten we verder kijken dan wet- en regelgeving. Omdat het om mensen gaat.

Monique