Voordat je het weet, is er alweer een week voorbij. Zo voelt het vaak als werkgever en medewerker. De tijd vliegt voorbij. Waar twee weken geleden het rapport van de Commissie-Borstlap ongerept voor mij lag, is dit al mijn tweede visie over een van de bouwstenen op weg naar een duurzame arbeidsmarkt.

Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen

Al lezend in het rapport merk je hoe alles in elkaar is verweven. Om de essentie uit de bouwsteen te halen, bewandel ik hetzelfde pad als bij de eerste bouwsteen. Waarom is de bouwsteen nodig? Wat is het advies van de commissie? Hoe kun je dit nu al toepassen in je eigen organisatie? Wat doe ik om mijn bedrijf, Recht Door Zee Casemanagement, toekomstbestendig te houden?

Waarom is de bouwsteen nodig?

Door de jarenlange ontwikkeling van onze economie en arbeidsmarkt is er een grote keuzevrijheid ontstaan voor werkgevers én medewerkers in contractvormen. Er zijn arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd waarin een vaste arbeidsurenomvang, loon en ontslagbescherming is zijn opgenomen. En er zijn flexibele contractvormen, zoals contracten voor bepaalde tijd, driehoeksverhouding contracten (uitzenden, payrolling, detachering), nul-urencontracten, oproepcontracten en zzp-contracten. Inmiddels werkt 40% van alle werkenden in Nederland als zelfstandige of met een flexibel contract. Voor werkgevers en medewerkers is het onoverzichtelijk wat de regels en gevaren zijn van flexibel werken. Hierdoor is naleving en handhaving van de regels onbegonnen werk. Er zijn maatregelen nodig om duurzame arbeidsrelaties aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Het werkgeverschap te verlichten (bouwsteen 1) en het reduceren van (financiële) prikkels voor werkgevers en werkenden. Hierdoor zal de verleiding minder groot worden om de arbeidsrelatie anders voor te spiegelen dan de feitelijke situatie.

Het advies van de Commissie-Borstlap

Creëer overzicht en duidelijkheid voor de werkgever en werknemer. Alleen dan werken we aan het verduurzamen van onze arbeidsmarkt.

 • Maak een duidelijke afbakening tussen zelfstandigen en werknemers.
  Wie voor een bedrijf werkt, is altijd medewerker. Tenzij de opdrachtgever anders kan aantonen.
 • Hanteer 1 set afbakeningscriteria en 1 toetsingskader voor arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.
  Daardoor ontstaat vanzelf gelijkheid tussen zelfstandigen en werknemers.
 • Voorkom concurrentie op loonkosten via driehoeksverhoudingen.
  Alleen het uitzendbureau blijft.
 • Verminder keuzevrijheid in contractvormen.
  Je bent zelfstandige, werknemer met een tijdelijk of vast contract of uitzendkracht.
 • Iedere medewerker kan zijn rechten op eisen.
  Er is één publiek loket waar je terecht kan, de arbeidsombudsman.

Wat kun je nu al doen?

Wellicht gewenst of ongewenst is er een vlucht ontstaan in zelfstandigheid en flexibele contractvormen in elke organisatie. Of de regels goed worden nageleefd is de vraag, want bijna niemand kent de regels meer. Wanneer is er sprake van zelfstandigheid of een dienstbetrekking? De scheidingslijn is nihil. Om de vlucht naar zelfstandig (zelfstandig wat? Ondernemerschap?) terug te dringen, wil de commissie zelfstandigen en medewerkers fiscaal gelijker gaan behandelen.

Voordat het Kabinet komt met nieuwe wet- en regelgeving, kan je al aan de slag. Creëer overzicht in je organisatie. Welke contracten bestaan er? Welke medewerker heeft welk contract? Is er een goede verhouding tussen vast, flexibel en zelfstandigheid? En past die bij de visie van mijn organisatie om toekomstbestendig te blijven?
Met dit overzicht kun je keuzes maken voor de toekomst. En kun je je richten op de rechten en plichten van de contracten. Komt het Kabinet met verandering? Dan ben je voorbereid, kun je overgaan tot actie en voorkom je nare verrassingen achteraf.

Wat doet Recht Door Zee Casemanagement nu al?

Recht Door Zee Casemanagement is een hecht team van professionals met passie voor het vak casemanagement. Samen met ons team bouwen wij aan het beste casemanagementbureau van Nederland. In onze visie kunnen we dit alleen door mensen met dezelfde missie )mensen bewegen naar toewijding) aan ons te binden. Wij kiezen er bewust voor om alle medewerkers bij ons in dienst te nemen. Iedere medewerker krijgt eerst een tijdelijk contract met de intentie tot een contract voor onbepaalde tijd. Met veiligheid en eerlijkheid nemen wij en de medewerkers samen de verantwoordelijkheid voor het bereiken van onze gezamenlijke missie, ‘mensen bewegen naar toewijding’. Alleen dan zijn wij toekomstbestendig en klaar voor de toekomst.

Laten we verder kijken dan wet- en regelgeving. Omdat het om mensen gaat.

Monique