Beloofd is beloofd. Mijn visie over de eerste bouwsteen van de Commissie-Borstlap voor een duurzame arbeidsmarkt.

Bevorder de interne wendbaarheid, rem de externe flexibiliteit af.

Om de ingewikkelde materie gemakkelijker te maken, bewandel ik bij elke bouwsteen hetzelfde pad. Wat betekent de bouwsteen voor jou als ondernemer? Wat is het advies van de commissie? En hoe kun je dit nu al toepassen in je eigen organisatie? Wat doe ik bij mijn bedrijf, Recht Door Zee Casemanagement, om toekomstbestendig te blijven?

Wat betekent bouwsteen 1 voor jou als ondernemer?

Bedrijven moeten flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van flexibele arbeidscontracten proberen werkgevers financiële en niet-financiële risico’s te vermijden, zodat ze goedkoper het werk kunnen laten doen. Dat kan niet langer zegt de commissie. Het is zelfs zo erg dat het economisch, sociaal en maatschappelijk schadelijk is op de lange termijn. De commissie geeft twee voorstellen voor verandering.

Advies 1: Bevorder de interne wendbaarheid

Het werkgeverschap moet worden ontlast. Het moet eenvoudiger worden voor een werkgever om te bewegen in een duurzame arbeidsrelatie.

  • Breng de loondoorbetalingsverplichting en re-integratieplicht bij ziekte terug van twee naar één jaar.
  • Geef de werkgevers de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden eenzijdig aan te passen bij bedrijfseconomische omstandigheden. En geef medewerkers de mogelijkheid tot het aanpassen functie, werklocatie of arbeidsvoorwaarden.
  • Vereenvoudig het ontslagrecht. De kantonrechter mag op verzoek van de werkgever altijd ontbinden, tenzij er sprake is van een opzegverbod.
    Inventariseer alle wettelijke werkgeversverplichtingen bij het aannemen van medewerkers. Laat alleen de regels en verantwoordelijkheden bestaan die echt noodzakelijk zijn.
Advies 2: Rem de externe flexibiliteit af

Flexwerk is te goedkoop. Het sociale zekerheidsstelsel draagt de risico’s, zoals grotere kans op werkloosheid en lager inkomen. Ook de duurzame inzetbaarheid is minder geborgd.

  • Maak de inhuur van flexwerkers duurder met hogere premies, verhogen minimum loon of flex-toeslag.
  • Onderzoek premiedifferentiatie per contractvorm voor Ziektewet en WIA, zoals de WAB per 1 januari 2020.
  • Breng de ketenregeling weer terug van drie naar twee jaar.

Het kabinet is nu aan zet en moet de regie nemen om de adviezen in wet- en regelgeving te verwerken. Toch denk ik als persoon, werkgever en ondernemer dat we nu al de handen uit de mouwen kunnen steken. Wij kunnen er samen voor zorgen dat iedereen kan en wil blijven werken.

 

Wat kun jij nu al doen als ondernemer?

Werkgevers willen graag medewerkers in vaste dienst voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. Het niet altijd mogelijk om iedereen een vast contract aan te bieden, maar het is wel mogelijk alle medewerkers gelijk te behandelen.

Bied medewerkers autonomie waar mogelijk

Vaak ondervinden medewerkers geen stress door werkdruk, maar stress door te weinig autonomie. Laat medewerkers vanuit huis opstarten om files te vermijden. En geef ze ruimte om werk om ouderschap heen te bouwen. Dat zorgt voor werkplezier. Werkplezier zorgt voor toewijding. Toewijding zorgt voor ambassadeurs voor het leven.

Investeer in medewerkers

Geef vaste en tijdelijke medewerkers de kans zich te ontwikkelen. Vanaf maart 2020 kan het MKB subsidie aanvragen voor scholing van medewerkers, het SLIM-budget. Het budget kan ingezet worden om medewerkers up-to-date te houden of om medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding te laten doen.
Het is een investering. Maar goed ontwikkelde en gedreven medewerkers die met plezier naar het werk komen en net dat ene stapje extra zetten zijn onbetaalbaar. Zo bouw je samen een toekomstbestendig bedrijf op.

 

Wat doet Recht Door Zee Casemanagement nu al?

Al onze tijdelijke en vaste medewerkers bieden we evenveel vrijheid en zeggenschap in en over het werk. Dit zorgt voor meer werkplezier en toewijding. Wij investeren in alle medewerkers en sporen ze aan zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Iedereen krijgt jaarlijks een opleidingsbudget. Elk jaar stellen we ontwikkeldoelen vast en evalueren we regelmatig de ontwikkeling.
Onze medewerkers geven ons een 8,9 in het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Dat laat zien dat we goed op weg zijn en dat ook wij kunnen verbeteren. Dat doen we dan ook graag samen met onze medewerkers.

De eerste bouwsteen van de Commissie-Borstlap is onder de loep genomen. Belangstellend heb ik gelezen wat er verbeterd kan worden en dat het mogelijk is om er nu al mee te beginnen. Volgende week ga ik het hebben over het creëren van een overzichtelijker stelsel van contracten.

Laten we verder kijken dan wet- en regelgeving. Omdat het om mensen gaat.

Monique