Bezwaar voeren tegen een WGA-uitkering Recht Door Zee Casemanagers doen het! En besparen werkgevers tonnen aan geld. Hoe doen ze dat?

 

 

WGA-uitkering kost geld, een IVA-uitkering niet

We gebruiken een echte casus als voorbeeld. Een werkgever komt naar ons toe met een beschikking van het UWV voor 80 – 100 WGA. De werkgever wist dat door de toekenning van de WGA-uitkering zijn kosten 10 jaar toenemen! Dat gaat hem tonnen kosten. Gelukkig kwam hij in contact met ons.

Beoordelen bezwaar WGA-uitkering

Onze Recht Door Zee Casemanager krijgt de beslissing onder ogen en onderzoekt de bezwaarmogelijkheden in samenwerking met een gemachtigde arts. De casemanager kijkt naar de beoordeling van de arbeidsdeskundige en de gemachtigde arts naar het medische deel. Na beraadt tussen de gemachtigde arts en de Recht Door Zee Casemanager wordt er beoordeeld of het indienen van bezwaar kansrijk is.

Indienen bezwaar WGA-uitkering

Als het bezwaar kansrijk is, dan gaat de Recht Door Zee Casemanager bezwaar voeren. Daarbij neemt hij al het werk voor de werkgever uit handen. In ons voorbeeld was het dubbel én dwars waard om bezwaar te voeren. Niet alleen had de werkgever voordeel, maar ook de medewerker. Het resultaat van het bezwaar was namelijk een IVA-uitkering voor de medewerker. Dit betekent een hoger inkomen voor de medewerker en € 200.000 minder kosten voor de werkgever.

Het succes

De combinatie van een geregistreerde Recht Door Zee Casemanager én de juiste gemachtigde arts was het succes. Samen hebben ze met verder kijken dan de huidige situatie én door de juiste vragen te stellen het beste voor de medewerker en werkgever gerealiseerd.

WGA-beslissing ontvangen

Controleer altijd de beslissing van het UWV op juistheid én laat je bij twijfel adviseren. Bezwaar maken kan meer opleveren dan je denkt.

Recht Door Zee Casemanager Daisy adviseert

Daisy helpt je graag met een eventueel bezwaar. Omdat het om mensen én besparingen gaat.

Stel je vraag en ontvang een rechtdoorzee antwoord.