Met ingang van 10 november 2020 heeft Martin Valk de voorzittershamer van de Register Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagement (RNVC) overgedragen aan Loes Verfaille Heins en Monique Ballering.

Via deze weg willen wij Martin nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de RNVC.

Loes en Monique nemen in duo het voorzitterschap op zich. Met het voltallige bestuur zal de ingezette koers om verder te professionaliseren voortgezet worden. Op deze mensen kunnen we rekenen:

Loes is sinds 2013 actief als register casemanager. Zij is als consultant werkzaam bij Robidus. In de fusiecommissie is zij actief in de werkgroep Onderwijs.

Monique is sinds 2011 actief als register casemanager. Zij is mede-eigenaar van Recht Door Zee Casemanagement B.V. en voorzitter van de fusiecommissie.

“Onze doelstellingen zijn duidelijk. Het waarborgen van de titels, het borgen/controleren van de onafhankelijkheid én het kwaliteitsniveau van de professionele casemanager.”, aldus Monique. “Hiervoor gaan wij nog meer de verbinding aan met onze stakeholders en onze leden. Wij kijken ernaar uit onze doelen samen te bereiken en staan open voor uw input.”