Besparen op verzuim

Besparen
op verzuim

Met onze besparingstool is eenvoudig te berekenen welke besparing wij kunnen realiseren. Hiermee is direct inzichtelijk wat de Recht Door Zee casemanagers u kunnen opleveren!

Interim
Verzuim

Heeft u complexe verzuimcasussen, oplopend ziekteverzuim of momenteel geen casemanager? Dan bespaart u al snel op verzuim door een interim casemanager in te huren.

Casemanagement
Verzuim

Er zijn vele geldstromen en subsidies binnen ons sociale zekerheidsstelsel. Een casemanager verzuim weet precies aan welke knoppen te draaien om besparingen te realiseren.

Casemanagement
Taakdelegatie

Dat is arbodienst. De casemanager taakdelegatie bespaart op langdurig verzuim, omdat de mogelijkheden tot werkhervatting al duidelijk kunnen zijn na de eerste ziektedag.

Verzuim
Training

Grip krijgen én houden op verzuim bespaart al snel tonnen. Onze verzuimtraining geeft u direct handvatten om mee aan de slag te gaan en besparingen te realiseren.

Inzetbaarheids
Training

Houd u uw medewerker duurzaam inzetbaar, dan is uw medewerker toekomstbestendig. Met onze inzet-baarheidstraining leert u in één dagdeel wat dat bespaart op de lange termijn.

Verzuimdossier
op orde

Loonsancties liggen op de loer als u niet voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter. Een analyse van de verzuimdossiers kan u een jaar lang loon-doorbetalingsverplichting besparen.

One-Stop-Shop
Inzetbaarheid

Neem de regie op inzetbaarheid met 1 tool, 1 aanspreekpunt voor alle partners en alles op 1 factuur. Dat maakt de besparingen direct inzichtelijk per medewerker en per partner.

Onze klanten

Meer informatie over Recht Door Zee Casemanagement? Neem contact met ons op.