Welke werkgever heeft er niet van gehoord? Het verplichte arbobeleid. Iedere organisatie met medewerkers in dienst, ook al is het er maar één, heeft ermee te maken. Casemanager Mirabelle Extra vertelt in haar blog over arbobeleid op maat.

Arbobeleid | Recht Door Zee Casemanagement

Een bedrijf is verplicht zijn arbobeleid goed te regelen. De gedachte hierachter is dat de werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een passende verzuimbegeleiding.

Arbodienst met standaardpakketten

Uiteraard hoop je als bedrijf vooral niet met dit soort regelingen te maken te krijgen. Het is ‘gedoe’ en draagt niet bij aan de omzet van het bedrijf. Maar wat als er onverhoopt een medewerker ziek wordt? Hoe wilt ú dan dat de verzuimbegeleiding in uw bedrijf wordt verzorgd? Wellicht is het, zeker in deze coronatijd, een goed moment om daar eens wat langer bij stil te staan. Als eerste denkt u misschien aan een arbodienst. De meeste arbodiensten hebben standaardpakketten waaruit bedrijven een keuze kunnen maken. Zo’n pakket kan natuurlijk voor een werkgever precies de dekking geven waarnaar hij op zoek is. Zo zou het dan prima geregeld moeten zijn.

Ieder mens is uniek

Toch kan een arbobeleid in de ogen van Recht Door Zee ook anders ingeregeld worden. Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor de bedrijven zelf. Of er nu veel of weinig verzuim is, wij willen voorkomen dat mensen en bedrijven zich een nummer voelen. Door de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf te leren kennen, kunnen wij uw bedrijf en medewerkers persoonlijke aandacht geven en daarmee ontdekken wat een zieke werknemer precies nodig heeft.

Direct actie bij arbeidsconflict

Wij geloven in het leveren van maatwerk in plaats van standaardpakketten. Samen met onze bedrijfsarts zijn wij op de werkvloer aanwezig en kunnen zo zien en horen wat er nodig is om de werknemers zo snel mogelijk weer te laten re-integreren. Een mooi voorbeeld is een arbeidsconflict. Om erger te voorkomen is het bij zo’n gebeurtenis heel belangrijk direct een bedrijfsarts in te schakelen en niet te wachten tot de oproep na 6 weken.

Maatwerk in arbobeleid

Mocht u ook in maatwerk geloven en uw verzuim sneller en structureel willen oplossen, kijkt u dan eens wat Recht Door Zee Casemanagement voor u kan betekenen. En neem contact op met ons.