Monique deelt haar visie over de toename in WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.
Regelmatig heeft een RDZ Casemanager te maken met het UWV. Ruim 44.000 mensen hebben in 2019 een WIA-uitkering aangevraagd. Het UWV geeft als belangrijkste oorzaak het afschaffen van de vervroegde uitdienstregelingen. Men moet daardoor langer doorwerken. Automatisch betekent dat er meer ouderen aan het werk zijn. Het risico van arbeidsongeschiktheid is nou eenmaal groter bij ouderen. Wat vindt Monique van de conclusies van het UWV?

Het risico van arbeidsongeschiktheid bij ouderen is groter. Klopt dat?

Ik merk dit vooral bij bedrijven, die geen ouderenbeleid hebben. Dat mensen langer door moeten werken hoeft niet te betekenen dat zij uitvallen. Er zijn genoeg ouderen die wel fit en vitaal zijn. Niet iedereen blijft hetzelfde werk doen als toen hij 25 was. Een stratenmaker van 25 kan niet op dezelfde manier straten maken tot aan zijn 67ste. De werkgever en de medewerker staan voor een gezamenlijke uitdaging. Hoe zorgt u er samen voor dat medewerkers fit en vitaal de pensioengerechtigde leeftijd bereiken?

Ten opzichte van 2018 zijn er meer arbeidsongeschikten onder de zestig jaar bijgekomen. Het UWV heeft daar geen verklaring voor. De meeste daarvan zijn deels arbeidsongeschikt. Zij zijn tijdelijk uit de roulatie of kunnen nog voor een deel werken. Herkent u een toename van WIA-aanvragen van mensen onder de zestig jaar? Een toename zie ik niet bij de organisaties die wij adviseren.

Druk, druk, druk is het bij het UWV. Er moeten meer medische beoordelingen plaatsvinden en daarmee lopen de werkachterstanden verder op.

Hebt u last van de werkachterstanden bij het UWV?

De verzekeringsarts van het UWV is verantwoordelijk voor de medische beoordeling van een medewerker. Op basis van deze beoordeling ontvangt de medewerker een WIA-uitkering. Als de bedrijfsarts de medische beoordeling na 2 jaar ziekte uitvoert, scheelt dat werk voor de verzekeringsartsen.
Op 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in werking. De WIA beoordeling gaat plaats vinden op basis van de medische beoordeling van de bedrijfsarts. Medewerkers die zijn ziek gemeld vanaf 1 januari 2019 krijgen te maken met de nieuwe wet. Zij moeten in 2021 de WIA-aanvraag indienen.

Ook zien we dat er onvoldoende medische herbeoordelingen plaatsvinden. Daardoor ontvangen medewerkers ten onrechte langer een WIA-uitkering. Dat heeft grote financiële consequenties voor werkgevers. De werkgever betaalt immers 10 jaar WIA-uitkering van de ex-medewerker. Indien de bedrijfsarts de beoordeling na 2 jaar uitvoert, hebben de verzekeringsartsen tijd voor het uitvoeren van herbeoordelingen. Dit is gunstig voor werkgevers en medewerkers. Werken loont en zorgt ervoor dat mensen gelukkiger zijn.

Het is belangrijk dat u nu al samen met je medewerker, de bedrijfsarts en de casemanager WIA-instroom voorkomt. Kijk naar wat uw medewerker nog WEL kan en niet naar wat de medewerker NIET kan.

Hebt u nog tips voor organisaties?

Blijf met uw medewerker in gesprek. Niet iedereen kan het werk dat hij nu doet uitvoeren tot aan zijn pensioen. Maak dit op tijd bespreekbaar en niet pas als de medewerker 55+ is. Bijvoorbeeld als onderdeel in een evaluatie gesprek. Vind je je werk nog leuk? Zie je jezelf dit werk doen tot aan je pensioen? Zorg ervoor dat uw medewerker tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd WIL werken en niet MOET werken.

‘Laten we samen verder kijken dan wet- en regelgeving. Omdat het om mensen gaat.’
Monique