Verzuim is voor elke werkgever een nachtmerrie op onze arbeidsmarkt. Er komt zoveel bij kijken. Laat staan alle kosten die erbij komen. Zoals loondoorbetaling, kosten voor vervanging, omzetverlies tijdens afwezigheid, arbodienstverlening én de interne verzuimbegeleiding. Volgens de berekeningen van MKB Servicedesk komt dat neer op gemiddeld € 405 per dag uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen van € 36.500.

Wij geloven dat er voor iedereen een passende werkplek is in een organisatie. Daarom kijken wij verder dan wet- en regelgeving en werken we samen met partners die onze visie waarmaken. Een van onze partners is Match to Work. Match to Work is een platform van regionale netwerken waar werkgevers én werknemers samenwerken aan een duurzame en circulaire arbeidsmarkt.

Waarom

  • U laat uw medewerker bij een andere werkgever ervaring opdoen met behoud van arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid. Dat is goed voor zijn ontwikkeling en voor u als werkgever.
  • Tijdens een verzuimtraject uw medewerker laten kiezen tussen terugkeren bij zijn huidige werkgever of over te stappen naar een nieuwe werkgever.
  • Uw medewerker verantwoordelijkheid geven over zijn eigen loopbaan.

Casemanagement op de arbeidsmarkt

In ons vak casemanagement hebben wij regelmatig te maken met werkgevers én medewerkers die niet weten hoe het verder moet. Om die reden werken we samen met Match to Work. Samen bieden wij werkgevers én medewerkers de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen. En op zoek gaan naar een passende lange termijn oplossing. Dit werkt als er wederzijds vertrouwen en respect voor is elkaar.

Visie partners

Kortom onze samenwerking met Match to Work geeft werkgevers én werknemers de kans om te gaan voor een arbeidsmarkt 2.0. De juiste persoon op de juiste plek.